Europeiska enhetsakten

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska enhetsakten

VILKET SYFTE HAR AKTEN?

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Struktur

Institutionella ändringar

Politikområden

VILKEN PERIOD GÄLLER AKTEN FÖR?

Enhetsakten började gälla den 1 juli 1987.

BAKGRUND

Europeiska unionens historia – 1980–1989 (Europa).

HUVUDDOKUMENT

Europeiska enhetsakten (EGT L 169, 29.6.1987, s. 1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Att fullborda den inre marknaden – Vitbok från kommissionen till Europeiska rådet (Milano, 28–29 juni 1985) (COM(85) 310 final, 14.6.1985).

Senast ändrat 04.04.2018