Maastrichtfördraget om Europeiska unionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Fördraget om Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

De europeiska gemenskaperna (första pelaren)

Detta grupperar de traditionella verksamheterna, arbets- och beslutsprocesserna för de tre ursprungliga EU-organisationerna:

Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (andra pelaren)

Den syftar till att

Samarbete om rättsliga och inrikes frågor (tredje pelaren)

Detta syftar till att ge allmänheten en hög säkerhetsnivå genom att

Ekonomiska och monetära unionen

EU-länderna ska

Gemensam valuta (euro)

Detta

Ny politik

EU får ansvar för

Socialt protokoll

Europeiskt medborgarskap

Detta ger varje invånare i ett EU-land rätten att

Institutionella förändringar

Dessa omfattar

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget undertecknades den 7 februari 1992. Det trädde i kraft den 1 november 1993.

BAKGRUND

Maastrichtfördraget, officiellt känt som Fördraget om Europeiska unionen, utgjorde starten för ”en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken” genom att ge de tidigare samhällena en politisk dimension.

HUVUDDOKUMENT

Fördraget om Europeiska unionen (EGT C 191, 29.7.1992, s. 1).

Senast ändrat 21.03.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).