Romfördraget (EGG)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget)

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

Syften

Specifika mål

De fördragsslutande enades om att

Gemensam marknad

Fördraget

Tullunion

Gemensamma politikområden

Institutioner

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget undertecknades den 25 mars 1957 och har gällt sedan den 1 januari 1958.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning).

Fortlöpande ändringar av fördraget har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 14.03.2017