Europa–Medelhavsavtal om associering

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2006/356/EG om ingående av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan

Europa–Medelhavsavtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan

Beslut 2005/690/EG om ingående av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan

Beslut 2004/635/EG om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

Beslut 2002/357/EG, EKSG om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

Beslut 2000/384/EG, EKSG om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan

Beslut 2000/204/EG, EKSG om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan

Beslut 98/238/EG, EKSG om att ingå Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan

Beslut 97/430/EG om ingående av ett Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO), å andra sidan, för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza

Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan

VILKA SYFTEN HAR AVTALEN OCH BESLUTEN?

Avtalen syftar till att främja

Genom besluten ingås avtalen på EU:s vägnar.

VIKTIGA PUNKTER

Europa–Medelhavspartnerskapet

Partnerskapet ersattes 2008 av unionen för Medelhavsområdet.

Tillämpningsområde

Varje avtal är anpassat till särdragen i det berörda tredjelandet. De har dock i princip samma grundläggande struktur, som omfattar

Mål

De bilaterala avtalen delar alla i synnerhet följande mål:

Upprättande av ett frihandelsområde

Institutionella avtal

Genom avtalen inrättades en institutionell struktur som omfattar följande:

DATUM FÖR IKRAFTTRÄDANDE

Associeringsavtalen trädde i kraft på följande datum:

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2006/356/EG av den 14 februari 2006 om ingående av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan (EUT L 143, 30.5.2006, s. 1).

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan – Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av de jordbruksprodukter med ursprung i Libanon som avses i artikel 14.1 – Protokoll nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till Libanon av de jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen som avses i artikel 14.2 – Protokoll nr 3 om handel mellan Libanon och gemenskapen med de bearbetade jordbruksprodukter som avses i artikel 14.3 – Protokoll nr 4 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete – Protokoll nr 5 om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (EUT L 143, 30.5.2006, s. 2).

Fortlöpande ändringar av avtalet har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rådets beslut 2005/690/EG av den 18 juli 2005 om ingående av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan (EUT L 265, 10.10.2005, s. 1).

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan – Bilagor – Protokoll – Slutakt – Förklaringar (EUT L 265, 10.10.2005, s. 2).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut 2004/635/EG av den 21 april 2004 om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (EUT L 304, 30.9.2004, s. 38).

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan – Protokoll – Slutakt – Förklaringar – Avtal genom skriftväxling mellan gemenskapen och Egypten om import till gemenskapen av friska snittblommor och blomknoppar enligt nr 0603 10 i Gemensamma tulltaxan (EUT L 304, 30.9.2004, s. 39).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets och kommissionens beslut 2002/357/EG, EKSG av den 26 mars 2002 om ingående av ett Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (EGT L 129, 15.5.2002, s. 1).

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan – Protokoll 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Jordanien – Protokoll 2 om den ordning som skall tillämpas på import till Jordanien av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen – Protokoll 3 om definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete – Protokoll 4 om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor – Gemensamma förklaringar – Slutakt (EGT L 129, 15.5.2002, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets och kommissionens beslut 2000/384/EG, EKSG av den 19 april 2000 om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan (EGT L 147, 21.6.2000, s. 1).

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan – Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas vid import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Israel – Protokoll nr 2 om den ordning som skall tillämpas vid import till Israel av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen – Protokoll nr 3 om växtskydd – Protokoll nr 4 om definitionen av ”ursprungsvaror” och metoder för administrativt samarbete – Protokoll nr 5 om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor – Gemensamma förklaringar – Avtal genom skriftväxling om olösta bilaterala frågor – Avtal genom skriftväxling rörande protokoll nr 1 om import till gemenskapen av friska snittblommor och blomknoppar – Avtal genom skriftväxling om genomförande av avtalen i Uruguayrundan – Förklaringar av Europeiska gemenskapen – Förklaring av Israel (EGT L 147, 21.6.2000, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets och kommissionens beslut 2000/204/EG, EKSG av den 26 januari 2000 om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (EGT L 70, 18.3.2000, s. 1).

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan – Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Marocko – Protokoll nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av fiskeprodukter med ursprung i Marocko – Protokoll nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Marocko av jordbruksprodukter med ursprung inom gemenskapen – Protokoll nr 4 om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete – Protokoll nr 5 om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Avtalen genom skriftväxling – Gemenskapens förklaring – Marockos förklaringar (EGT L 70, 18.3.2000, s. 2).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets och kommissionens beslut 98/238/EG, EKSG av den 26 januari 1998 om att ingå Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan (EGT L 97, 30.3.1998, s. 1).

Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan – Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Tunisien – Protokoll nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av fiskeprodukter med ursprung i Tunisien – Protokoll nr 3 om den ordning som skall tillämpas vid import till Tunisien av jordbruksprodukter med ursprung inom gemenskapen – Protokoll nr 4 om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete – Protokoll nr 5 om ömsesidig bistånd mellan administrativa myndigheter i tullfrågor – Gemensamma förklaringar – Förklaringar (EGT L 97, 30.3.1998, s. 2).

Se den konsoliderade versionen.

Rådets beslut 97/430/EG av den 2 juni 1997 om ingående av ett Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen (PLO), å andra sidan, för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza (EGT L 187, 16.7.1997, s. 1).

Europa-Medelhavsinterimsavtal om associering av handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Palestinska befrielseorganisationen för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza, å andra sidan – Protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Västbanken och Gaza – Protokoll nr 2 om den ordning som skall tillämpas på import till Västbanken och Gaza av jordbruksprodukter med ursprung i gemenskapen – Protokoll nr 3 om definitionen av begreppet ”Ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete – Slutakt – Gemensamma förklaringar – Europeiska gemenskapens förklaringar (EGT L 187, 16.7.1997, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.


* Denna beteckning bör inte tolkas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte medlemsstaternas individuella ståndpunkter i denna fråga.

Senast ändrat 27.03.2020