Bilaterala ramavtal för samarbete med Mercosurländerna

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Ramavtal för samarbetet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federativa republiken Brasilien

Beslut 95/445/EG – slutande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federativa republiken Brasilien

Ramavtal om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Paraguay

Beslut 92/509/EEG – slutande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Paraguay

Ramavtal om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Uruguay

Beslut 92/205/EEG – slutande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Uruguay

Ramavtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Argentina

Beslut 90/530/EEG – slutande av ramavtalet om handel och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Argentina

VILKET SYFTE HAR AVTALEN OCH BESLUTEN?

VIKTIGA PUNKTER

DAG FÖR IKRAFTTRÄDANDE

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Mest gynnad nation: en klausul om mest gynnad nation innebär att ett land måste tillhandahålla alla medgivanden, privilegier eller immunitet som beviljas ett land i ett handelsavtal till de andra länderna i varje avtal som innehåller denna klausul. Vanligtvis gäller denna klausul för medlemmar i Världshandelsorganisationen, som måste bevilja alla andra länder som är medlemmar i Världshandelsorganisationen förmånsbehandling i de frågor som omfattas av dessa avtal.

HUVUDDOKUMENT

Ramavtal för samarbetet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federativa republiken Brasilien (EGT L 262, 1.11.1995, s. 54).

Rådets beslut 95/445/EG av den 30 oktober 1995 om slutande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federativa republiken Brasilien (EGT L 262, 1.11.1995, s. 53).

Ramavtal om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Paraguay (EGT L 313, 30.10.1992, s. 72).

Rådets beslut 92/509/EEG av den 19 oktober 1992 om slutande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Paraguay (EGT L 313, 30.10.1992, s. 71).

Ramavtal om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Uruguay (EGT L 94, 8.4.1992, s. 2).

Rådets beslut 92/205/EEG av den 16 mars 1992 om slutande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Uruguay (EGT L 94, 8.4.1992, s. 1).

Ramavtal om handel och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Argentina (EGT L 295, 26.10.1990, s. 67).

Rådets beslut 90/530/EEG av den 8 oktober 1990 om slutande av ramavtalet om handel och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Argentina (EGT L 295, 26.10.1990, s. 66).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Information om ikraftträdande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federativa republiken Brasilien (EGT L 262, 1.11.1995, s. 66).

Information om dagen för ikraftträdande av ramavtalet om samarbete mellan Republiken Paraguay och Europeiska ekonomiska gemenskapen, undertecknat i Bryssel den 3 februari 1992 (EGT L 313, 30.10.1992, s. 82).

Meddelande om ikraftträdande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Uruguay (EGT L 286, 5.11.1994, s. 40).

Information om ikraftträdande av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen, å ena sidan, och Argentina, å andra sidan (EGT L 208, 30.7.1991, s. 73).

Senast ändrat 06.03.2020