Europeiska centralbanken (ECB)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Protokoll (nr 4) – stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

VILKET SYFTE HAR PROTOKOLL (NR 4) I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT?

I det fastställs stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken (ECB).

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Protokoll (nr 4) om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (EUT C 202, 7.6.2016, s. 230-250).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Sjätte delen - Institutionella och finansiella bestämmelser - Avdelning I - Institutionella bstämmelser - Kapitel 1 - Institutionerna - Avsnitt 6 - Europeiska centralbanken - Artikel 282 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 167).

Senast ändrat 14.03.2017