Avlägsnande och omhändertagande av övertaliga offshoreanläggningar för olja och gas

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(98) 49 slutlig – avlägsnande och omhändertagande av övertaliga offshoreanläggningar för olja och gas

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Europeiska kommissionen har som målsättning att skydda miljön genom att minska utsläppen från övertaliga offshoreanläggningar för olja och gas.

VIKTIGA PUNKTER

Det finns dock inget gemensamt juridiskt ramverk inom det här området. Dessutom behandlar dessa konventioner endast minimistandarder. Enskilda länder kan införa strängare villkor.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om avlägsnande och omhändertagande av offshoreanläggningar för olja och gas (KOM(98) 49 slutlig, 18.2.1998).

Senast ändrat 23.02.2017