En växelkursmekanism mellan euron och andra deltagande nationella valutor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska rådets resolution om införande av en växelkursmekanism

Avtal mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i EU-länderna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism i den ekonomiska och monetära unionen

VILKET SYFTE HAR RESOLUTIONEN OCH AVTALET?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER RESOLUTIONEN OCH AVTALET FÖR?

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europeiska rådets resolution om införande av en växelkursmekanism i tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen Amsterdam, den 16 juni 1997 (EGT C 236, 2.8.1997, s. 5–6).

Avtal av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende de operativa förfarandena för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 73, 25.3.2006, s. 21–27).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Avtal av den 21 december 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 14, 20.1.2007, s. 6–8).

Avtal av den 14 december 2007 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 319, 29.12.2007, s. 7–9).

Avtal av den 13 december 2010 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 5, 8.1.2011, s. 3–6).

Avtal av den 21 juni 2013 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 187, 29.6.2013, s. 1–4).

Avtal av den 13 november 2014 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EUT C 64, 21.2.2015, s. 1–4).

Senast ändrat 11.04.2017