Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser: utredning och lagföring

SAMMANFATTNING AV:

Beslut 2003/335/RIF – utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Beslutet fastställer en ram för att förbättra samarbetet mellan EU-länderna när det gäller utredning och lagföring av verkliga eller misstänkta förövare av folkmord*, brott mot mänskligheten* och krigsförbrytelser*.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Beslutet har gällt sedan 14 maj 2003.

BAKGRUND

Efter de folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott som ägde rum i Rwanda och det forna Jugoslavien, har internationella tribunalerna utrett, väckt åtal mot och lagfört förövarna. Men för att utredning och lagföring av sådana brott ska ge resultat krävs ett nära samarbete på internationell nivå.

VIKTIGA BEGREPP

* Folkmord: handlingar som begås med avsikten att helt eller delvis förgöra en nationell grupp, etnisk grupp, ras eller religiös grupp.

* Brott mot mänskligheten: handlingar som begås som en del i ett utbrett och systematiskt angrepp mot civilbefolkning.

* Krigsbrott: handlingar som strider mot krigets lagar (t.ex. Genèvekonventionerna). Några exempel är att behandla krigsfångar illa, döda gisslan eller uppsåtligt förstöra städer, samhällen eller byar.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2003/335/RIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (EUT L 118, 14.5.2003, s. 12–14)

Senast ändrat 28.06.2016