Unilaterala rättsakter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA 288 OCH 289 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT (EUF-FÖRDRAGET)?

Artiklarna redogör för EU:s viktigaste unilaterala rättsakter (artikel 288), särskilt sådana som är lagstiftningsakter (artikel 289).

VIKTIGA PUNKTER

Vad är unilaterala rättsakter?

Vilka olika typer av unilaterala rättsakter finns det?

De unilaterala rättsakternas rättsliga status

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Del sex – Institutionella och finansiella bestämmelser – Institutionella bestämmelser – Kapitel 2 – Unionens rättsakter, förfarande för antagande och andra bestämmelser – Avsnitt 1 – Unionens rättsakter – Artikel 288 (f.d. artikel 249 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 171).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Del sex – Institutionella och finansiella bestämmelser – Institutionella bestämmelser – Kapitel 2 – Unionens rättsakter, förfarande för antagande och andra bestämmelser – Avsnitt 1 – Unionens rättsakter – Artikel 289 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 172).

Senast ändrat 21.03.2018