Bovint somatotropin – EU-regler för marknadsföring och användning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 1999/879/EG – utsläppande på marknaden och tillförsel av bovint somatotropin (BST)

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 1999/879/EG av den 17 december 1999 om utsläppande på marknaden och om tillförsel av bovint somatotropin (BST) och om att upphäva beslut (EGT L 331, 23.12.1999, s. 71–72)

Senast ändrat 11.08.2016