Livsmedel av animaliskt ursprung – offentlig kontroll

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 854/2004 om genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter avsedda att användas som livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

I lagstiftningen ställs följande krav på alla EU-länder:

Lagstiftningen omfattar följande olika typer av mat:

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 20 maj 2004.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206–320)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 854/2004 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 04.02.2016