Eures – Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar

Det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, som ursprungligen lanserades 1994, driver den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet, som ska göra det möjligt för arbetstagare att söka arbete var som helst i Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Dess nuvarande rättsliga grund är förordning (EU) 2016/589, som ändrats genom förordning (EU) 2019/1149, genom vilken Europeiska arbetsmyndigheten inrättades som ansvarig för bland annat samordningen av Eures.

Eures är ett nätverk av offentliga och privata arbetsförmedlingar som tillhandahåller jobbmatchnings- och informationstjänster för arbetssökande och arbetsgivare.

De främsta målen för Eures är att

Eures bidrar till att

Eures-medlemmar och Eures-partner erbjuder bland annat följande tjänster:

Eures omfattar ett nätverk av fler än 900 rådgivare på fältet med specialiserad expertis i praktiska, rättsliga och administrativa frågor som rör rörlighet på nationell och gränsöverskridande nivå.

SE ÄVEN