SET-planen för utveckling av teknik med låga koldioxidutsläpp

Som ett led i sin strategi att utveckla en ekonomi med låga koldioxidutsläpp har Europeiska unionen (EU) satt upp klimat- och energimål för 2020. Tekniken kan spela en viktig roll när det gäller att uppfylla dessa mål. SET-planen utgör den teknologiska komponenten i EU:s energi- och klimatpolitik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) (KOM(2009) 519 slutlig, 7.10.2009).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR PLANEN?

Den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-planen) syftar till att främja utvecklingen och användningen av teknik med låga koldioxidutsläpp senast 2020. Planen främjar samarbete mellan EU-länder, företag och forskningsinstitutioner, som genom att samla kompetens och utrustning kan minska kostnaderna. Planen bidrar också till att finansiera projekt.

VIKTIGA PUNKTER

Mer information finns på webbplatsen för den strategiska planen för energiteknik.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Energiteknik och innovation (COM(2013) 253 final, 2.5.2013).

Senast ändrat 05.08.2015