Europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets slutsatser om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR SLUTSATSERNA?

VIKTIGA PUNKTER

De sex prioriteringarna för perioden 2016–2020 är

BAKGRUND

Enligt artikel 14 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har var och en ”rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning”.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om en strategisk ram – utbildningssamarbete 2020.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020” (EUT C 119, 28.5.2009, s. 2–10)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

2012 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Allmän och yrkesinriktad utbildning för ett smart och hållbart Europa för alla (EUT C 70, 8.3.2012, s. 9–18)

2015 års gemensamma rapport från rådet och kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) – Nya prioriteringar för det europeiska utbildningssamarbetet (EUT C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Senast ändrat 29.02.2016