Missoc – Gemensamt informationssystem för social trygghet

För att möjliggöra ett permanent och komplett utbyte av uppgifter om social trygghet i Europa, lanserade Europakommissionen Missoc 1990: "ett gemensamt informationssystem för social trygghet".

RÄTTSAKT

Missoc-programmet: ett gemensamt informationssystem för social trygghet (Mutual Information System on Social Protection), lanserades i mars 1990.

SAMMANFATTNING

Missoc (Mutual Information System on SOCial protection) inrättades 1990 av Europakommissionen, och har blivit en källa till sekretessbelagd information om status för den sociala tryggheten i Europa. Missoc samlar i nuläget alla de 25 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU), de tre staterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Lichtenstein och Norge) sedan 2000, liksom Schweiz sedan 2002.

Missoc-programmet vilar på ett nära samarbete mellan generaldirektoratet "Sysselsättning, socialpolitik och inkludering" från Europakommissionen och ett nätverk av representanter från de deltagande staterna. Programmet består också av ett sekretariat, som utses av GD "Sysselsättning, socialpolitik och inkludering" från kommissionen, som har hand om samordningen av nätverket och förbereder dess publikationer, organiserar möten, samlar in information, förvaltar datorsystemet samt tar fram och sprider publikationer.

Varje medlemsstat representeras av en eller två korrespondenter från de nationella ministerierna eller nationella institutionerna med ansvar för social trygghet för att tillhandahålla information och säkerställa pålitligheten hos publicerade uppgifter. Missoc-nätverket samlas två gånger om året (i maj och oktober) i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Beskrivning av åtgärder

Missoc grundar sig på uppgifter som tillhandahålls av ministerier eller behöriga myndigheter för social trygghet. Missoc publicerar jämförande tabelle (DE) (EN) (FR) som uppdateras regelbundet och som täcker alla områden inom social trygghet, liksom Missocs informationsblad (DE) (EN) (FR) som tar upp specifika ämnen som sociala trygghetssystem för handikappade, hälsovård eller trygghetssystem för ålderdomen eller de huvudsakliga förändringarna i de sociala trygghetssystemen.

Vad gäller länderna i Central- och Östeuropa, samlas uppgifter om lagstiftningen om sociala trygghetssystem in inom projektet MISSCEEC II (DE) (EN) (FR).

Senast ändrat den 21.03.2005