Europeiska unionens råd

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 237 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 239 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 240 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 242 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Artikel 243 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

VILKET SYFTE HAR ARTIKLARNA?

I artiklarna fastställs rollen för, sammansättningen av och funktionssättet för Europeiska unionens råd, som representerar EU-ländernas regeringar.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

Sammansättning

Omröstningar

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artikel 16 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 24).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 237 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 153).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 238 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 153).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 239 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 154).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 240 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 154).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 241 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 242 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 3 – Rådet – Artikel 243 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

Senast ändrat 11.12.2017