Skydd för geografiska beteckningar – Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Beslut (EU) 2019/1754 – EU:s anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Förordning (EU) 2019/1753 om EU:s åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

VILKET SYFTE HAR AKTEN, BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Lissabonöverenskommelsen

Genèveakten

Beslut (EU) 2019/1754

EU-regler

I förordningen fastställs de regler som styr EU:s rättigheter och skyldigheter enligt Genèveakten. Förordningen innebär bland annat följande:

Dessutom handlar förordningen särskilt om

VILKEN PERIOD GÄLLER AKTEN, BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN FÖR?

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Geografiska beteckningar (GB): produkter som har sitt ursprung i ett särskilt geografiskt område och för vilka en viss kvalitet, renommé eller annan egenskap kan hänföras till det geografiska ursprunget.
Ursprungsbeteckningar: geografiska beteckningar som anger en produkts ursprung samt dess kännetecknande och renommerade egenskaper som kan hänföras till platsen.

HUVUDDOKUMENT

Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (EUT L 271, 24.10.2019, s. 15).

Rådets beslut (EU) 2019/1754 av den 7 oktober 2019 om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (EUT L 271, 24.10.2019, s. 12).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23 oktober 2019 om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (EUT L 271, 24.10.2019, s. 1).

Senast ändrat 18.05.2020