Avtal mellan EU och USA om försäkring och återförsäkring

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Bilateralt avtal mellan EU och Förenta staterna om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Beslut (EU) 2017/1792 om undertecknande på EU:s vägnar och provisorisk tillämpning av det bilaterala avtalet mellan EU och Förenta staterna om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

Beslut (EU) 2018/539 om ingående av det bilaterala avtalet mellan EU och Förenta staterna om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTEN?

VIKTIGA PUNKTER

I avtalet ingår följande:

SEDAN NÄR GÄLLER AVTALET?

Avtalet trädde i kraft den 4 april 2018, men hade redan tillämpats provisoriskt sedan den 7 november 2017.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Återförsäkrare: Ett företag som ger försäkringsbolag ekonomiskt skydd.
Säkerhet: Tillgångar som kontanter och remburser.

HUVUDDOKUMENT

Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 258, 6.10.2017, s. 4).

Rådets beslut (EU) 2017/1792 av den 29 maj 2017 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 258, 6.10.2017, s. 1).

Fortlöpande ändringar av beslut (EU) 2017/1792 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Rådets beslut (EU) 2018/539 av den 20 mars 2018 om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 90, 6.4.2018, s. 36).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande om ikraftträdande av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 91, 9.4.2018, 1).

Meddelande om provisorisk tillämpning av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 288, 7.11.2017, 1).

Senast ändrat 28.09.2020