Eurostat – EU:s statistikkontor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2012/504/EU om klargörande av Eurostats roll

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I beslutet klargörs Eurostats roll och ansvar när det gäller att utveckla, framställa och sprida europeisk statistik.

VIKTIGA PUNKTER

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det har gällt sedan den 8 oktober 2012.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens beslut 2012/504/EU av den 17 september 2012 om Eurostat (EUT L 251, 18.9.2012, s. 49).

Senast ändrat 13.11.2017