Insättningsgarantisystem

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2014/49/EU om insättningsgarantisystem för att skydda insättare hos kreditinstitut

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Målet med detta direktiv är att skydda insättare hos alla kreditinstitut. Det ska också garantera ett stabilt banksystem i Europeiska unionen (EU) som helhet.

VIKTIGA PUNKTER

Omfattningsnivå

Garantimottagare

Återbetalning

Finansiering av insättningsgarantisystem

Användning av medel

Information för insättare

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET?

EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 3 juli 2015.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EG av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem (EUT L 173, 12.6.2014, s. 149–178).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2014/49/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 21.11.2016