Utmaningar för unga: att stärka det sektorsövergripande politiska samarbetet

EU:s ministrar ser samarbete över politiska områden som avgörande för att bemöta de sociala och ekonomiska problemen för unga.

RÄTTSAKT

Rådets slutsatser om att stärka det sektorsövergripande politiska samarbetet för att effektivt hantera socioekonomiska utmaningar för ungdomar (EUT C 172, 27.5.2015, s. 3-7)

SAMMANFATTNING

EU:s ministrar ser samarbete över politiska områden som avgörande för att bemöta de sociala och ekonomiska problemen för unga.

VILKET SYFTE HAR RÅDETS SLUTSATSER?

De överväger strategier för att stärka det sektorsövergripande arbetssättet vad gäller ungdomsproblem, så att politiska beslutsfattare kan reagera effektivare och snabbare på problem och på bästa sätt utnyttja all den EU-finansiering och de program som finns.

VIKTIGA PUNKTER

Sektorsövergripande politik

För att genomföra en brett omfattande sektorsövergripande ungdomspolitik behöver EU-länderna:

I slutsatserna uppmanas Europeiska kommissionen att

I slutsatserna uppmanas EU-länderna och kommissionen att

Skräddarsydda strategier

Det behövs specialutformade sektorsövergripande strategier för program som hanterar socioekonomiska utmaningar som unga står inför.

EU-länderna uppmanas att

Kommissionen ombeds att underlätta samverkan på EU-nivå mellan beslutsfattare inom ungdomspolitik och icke-statliga organisationer som är inblandade i att genomföra ungdomsgarantin.

Det krävs att både EU-länderna och kommissionen

Ungdomsarbete

EU:s råd kräver att EU-länderna och kommissionen betonar värdet av ungdomsarbete i hanteringen av utmaningarna för unga, genom att

Mer information:

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2014-2015 (EUT C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

Senast ändrat 24.09.2015