Att gå från biståndsberoende till självständighet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (COM(2016) 234 final) – Ett värdigt liv: Från biståndsberoende till självständighet

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Syftet är att tillhandahålla en strategi för hur EU på bästa sätt kan stödja flyktingar och fördrivna människor i långvariga situationer såsom krisen i Syrien, med målet att främja resiliens* och självständighet.

VIKTIGA PUNKTER

Utmaningen med tvångsförflyttning medför att EU kontinuerligt måste agera. I detta meddelande föreslår Europeiska kommissionen en utvecklingsstrategi mot tvångsförflyttning som grundar sig på förbättrade bevis för vad som fungerar och inte fungerar. Syftet är att förhindra att fördrivningen blir långvarig, och att gradvis se till att de redan fördrivna inte längre är beroende av humanitärt bistånd.

En annan tonvikt

Den politiska strategin bygger på EU:s strategi att knyta samman katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd för att kunna ta fram en strategi som innefattar humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och politiskt engagemang. Beståndsdelarna är följande:

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Resiliens (kallas även ”motståndskraft”): förmågan att återhämta sig från chocker eller anpassa sig snabbt.

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett värdigt liv: Från biståndsberoende till självständighet (COM(2016) 234 final, 26.4.2016).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer dokumentet Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ett värdigt liv: Från biståndsberoende till självständighet (SWD(2016) 142 final, 26.4.2016).

Senast ändrat 19.09.2016