5.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/8


Statligt stöd – Beslut att inte göra några invändningar

(2017/C 333/06)

Eftas övervakningsmyndighet har beslutat att inte göra invändningar mot följande statliga stödåtgärd:

Datum för antagande av beslutet

:

13 juli 2017

Ärende nr

:

80780

Beslut nr

:

143/17/KOL

Eftastat

:

Norge

Region

:

De tre fylkena Nordland, Troms och Finnmark

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

:

Researrangörer

Rättslig grund

:

Budgetbeslut som fattats av fylkena Nordland, Troms och Finnmark

Typ av åtgärd

:

Driftstöd

Syfte

:

Syftet är att förebygga avfolkning genom att skapa arbetstillfällen i turismbranschen med hjälp av stöd till researrangörer som anordnar charterflyg (dvs. inte reguljärflyg) till flygplatser i tre fylken i Nordnorge

Typ av stöd

:

Driftstöd

Budget

:

10 miljoner norska kronor

Stödnivå

:

25 %

Varaktighet

:

Förlängning från den 1 november 2017 till den 31 december 2020

Sektorer av ekonomin som berörs

:

Researrangörer med charterflyg

Den beviljande myndighetens namn och adress

:

De tre fylkena Nordland, Troms och Finnmark

Övriga uppgifter

:

 

Originalversionen av beslutet, från vilken alla konfidentiella uppgifter har tagits bort, finns på Eftas övervakningsmyndighets webbplats:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/