20.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 255/7


MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

(2023/C 255/05)

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar följande allmänna uttagningsprov:

EUIPO/AD/01/23 – Handläggare (AD 6) inom immateriella rättigheter

Meddelandet om uttagningsprov offentliggörs på 24 språk i Europeiska unionens officiella tidning C 254 A av den 20 juli 2023 .

Läs mer på Epsos webbplats (1).


(1)  https://epso.europa.eu/sv