9.9.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CI 363/1


Rättelse till Uppmaning att lämna in intresseanmälan för utnämning av en tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier inom ramen för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – COM(2021) 20062

( Europeiska unionens officiella tidning C 279 A av den 13 juli 2021 )

(2021/C 363 I/01)

Sidan 3, punkt 4, under ”Sista ansökningsdag”

I stället för:

”Sista ansökningsdag är den 9 september 2021. Onlineregistreringar ska ha slutförts klockan 12.00 (centraleuropeisk tid).”

ska det stå:

”Sista ansökningsdag är den 23 september 2021. Onlineregistreringar ska ha slutförts klockan 12.00 (centraleuropeisk tid).