20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/1


GEMENSAMMA SORTLISTAN ÖVER ARTER AV LANTBRUKSVÄXTER

fjärde tillägget till den 37:e fullständiga utgåvan

(2019/C 173/01)

Innehollsförteckning

Sida

Beskrivning

4

Lista över lantbruksväxter

5

I.

Betor

 

1.

Beta vulgaris L. Sockerbeta

5

2.

Beta vulgaris L. Foderbeta

8

II.

Foderväxter

 

5.

Agrostis stolonifera L. Krypven

9

6.

Agrostis capillaris L. Rödven

9

12.

Dactylis glomerata L. Hundäxing

9

13.

Festuca arundinacea Schreber Rörsvingel

9

15.

Festuca ovina L. Fårsvingel

10

16.

Festuca pratensis Huds. Ängssvingel

10

17.

Festuca rubra L. Rödsvingel

10

18.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Hårdsvingel

11

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Festuca med en art av släktet Lolium

11

20.

Lolium multiflorum Lam. Italienskt rajgräs (även Westerwoldiskt)

11

20.1

Ssp. alternativum

11

20.2

Ssp. non alternativum

11

21.

Lolium perenne L. Engelskt rajgräs

11

22.

Lolium x hybridum Hausskn. Hybridrajgräs

14

25.

Phleum pratense L. Timotej

14

29.

Poa pratensis L. Ängsgröe

14

34.

Hedysarum coronarium L. Tuppklöver

14

37.

Lupinus albus L. Vit lupin

14

47.

Medicago sativa L. Blålusern

14

51.

Onobrychis viciifolia Scop. Esparsett

14

54.

Pisum sativum L. (partim) Ärt

15

55.

Trifolium alexandrinum L. Alexandrinerklöver

15

60.

Trifolium incarnatum L. Blodklöver

15

63.

Trifolium pratense L. Rödklöver

15

64.

Trifolium repens L. Vitklöver

16

65.

Trifolium resupinatum L. Persisk klöver

16

71.

Vicia faba L. (partim) Åkerböna

16

73.

Vicia sativa L. Fodervicker

16

75.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Kålrot

17

76.

Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. Fodermärgkål

17

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Oljerättika

17

III.

Olje- och fiberväxter

 

81.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Rybs

18

82.

Brassica juncea (L.) Czern. Sareptasenap

18

83.

Brassica napus L. (partim) Raps

18

85.

Cannabis sativa L. Hampa

21

87.

Carum carvi L. Kummin

21

88.

Gossypium spp. Bomull

21

89.

Helianthus annuus L. Solros

21

90.

Linum usitatissimum L. Lin

22

92.

Sinapis alba L. Vitsenap

23

93.

Glycine max (L.) Merr. Sojaböna

23

IV.

Stråsäd

 

95.

Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Havre och rödhavre

25

97.

Hordeum vulgare L. Korn

25

97.1

Korn tvårads

25

97.2

Korn sexrads

27

98.

Oryza sativa L. Ris

28

100.

Secale cereale L. Råg

29

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum

30

102.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf Sudangräs

30

103.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrider som uppkommit genom korsning av Sorghum bicolor och Sorghum sudanense

31

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrider som uppkommit genom korsning av en art av släktet Triticum med en art av släktet Secale

31

105.

Triticum aestivum L. Vete

31

106.

Triticum durum Desf. Durumvete

34

107.

Triticum spelta L. Speltvete

34

108.

Zea mays L. (partim) Majs

35

V.

Potatis

 

109.

Solanum tuberosum L. Potatis

42


BESKRIVNING

1.

Detta fjärde tillägg till den 37:e fullständiga utgåvan av den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter (1) innehåller de ändringar som har behövt göras med hänsyn till de uppgifter som kommissionen fått från medlemsstaterna.

2.

Detta tillägg följer samma indelning som den 37:e fullständiga utgåvan. Hänvisning kan göras till beskrivningen i denna.

3.

Detta tillägg omfattar perioden till och med den 31 mars 2019.

4.

De ändringar som gjorts av den 37:e fullständiga utgåvan anges i kolumn 4 på följande sätt:

— (add.)

:

Anger att det rör sig om en ny post i den gemensamma sortlistan.

— (mod.)

:

Anger att en befintlig post ändrats. Uppgifterna om denna post i detta tillägg ersätter uppgifterna i den 37:e fullständiga utgåvan.

— (del.)

:

Anger att posten och alla uppgifter om den utgår ur den gemensamma sortlistan.

5.

Detta tillägg avser de anmälda arter som omfattas av bestämmelserna i artikel 16.1 i rådets direktiv 2002/53/EG (2).

6.

Om en upprätthållares kod inte anges i den 37:e fullständiga utgåvan kan upprätthållarens namn och adress fås från den myndighet som anges i förteckningen för medlemsstaten eller Eftalandet i fråga.

(1)  EUT C 13, 11.1.2019.

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.


I

1. Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Abraham

 

 

(del.)

Achat

 

 

(del.)

Adler

*ES 6206, *FR S14771, *NL 606

 

D m (2) (mod.)

Ambrosia

 

 

(del.)

Annika KWS

*ES 1105

 

D m (2) (mod.)

Antinea KWS

 

 

f: 30.6.2021

Apolinara KWS

*CZ 69

 

D m (2) (add.)

Artus

*DE 10234

 

D m (2) (mod.)

Avia

 

 

f: 30.6.2021

Bach

 

 

f: 30.6.2019

Balder

*NL 1053

 

D m (2) (add.)

Bartok

*HU 100418, *RO 2119

 

D m (2) (mod.)

Basilius

*PL 933

 

D m (2) (mod.)(16)

Bazin

 

 

(del.)

Boone

*LT 130

 

T m (2) (mod.)(16)

Bosch

*ES 6206, *NL 606

 

D m (2) (mod.)

Brix

*DE 10234, *FR S14771

 

D m (2) (mod.)

BTS 1745

*ES 6281

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 1760

*FR 95693

 

m (2) (add.)(32)

BTS 2045

*DE 9210, *FR 95693

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 3305 N

*BE 701, *FR 95693

 

m (2) (mod.)(32)

BTS 5950 N

(*)DE 9210, *IT 735

 

D m (2) (mod.)(32)

BTS 7300 N

*DE 9210, *FR 95693

 

P m (2) (mod.)(32)

BTS 8505 RHC

*NL 1043

 

D m (2) (add.)(32)

BTS 9975

*CZ 1415, (*)DE 9210, *PL 964

 

D m (2) (mod.)(32)

Calledia KWS

*DE 105, *ES 6320, *FR S14400

 

D m (2) (add.)

Camelia

*FR S13115

 

m (2) (add.)

Celcius

*FR S14771, *LT 145

 

D m (2) (mod.)(16)

Citrus

*FR S13115

 

m (2) (add.)

Clemens

*DE 10234

 

D m (2) (add.)

Coletta KWS

 

 

f: 30.6.2021

Collins

*IT x

 

D m (mod.)

Columbus

*DE 10234, *ES 6206, *UK 6186

 

D m (2) (mod.)(16)

Comix

*BE 505, *NL 1025

 

D m (2) (mod.)

Competita KWS

*ES 6320, *FR S14400

 

D m (2) (add.)

Cremona

 

 

(del.)

Cub

*DK 81

 

(add.)

Dalmatin

*CZ 316

 

D m (2) (add.)

Dandrieu

*FR S14771

 

m (2) (add.)

Debora KWS

 

 

(del.)

Diesel

*NL 606

 

D m (2) (mod.)

Dobrava KWS

(*)DE 105, *PL 52

 

D m (2) (mod.)

Edonia KWS

*FR S14400, *NL 1008

 

D m (2) (mod.)

Elaina KWS

 

 

(del.)

Eldorana KWS

*DE 105

 

D m (2) (add.)

Ernestina

*ES 1105

 

D m (2) (mod.)

Eudokia KWS

 

 

f: 30.6.2021

FD Outsider

*FR S8444

 

m (2) (add.)

Fenja KWS

*DK 28, *LT 73, *SE 89

 

T m (2) (mod.)(16)

Fighter

*LT 119, *PL 833

 

T m (2) (mod.)(16)

Fortnox

*LT 130, *NL 1025, *SE 86

 

T m (2) (mod.)(16)

Gardenia KWS

*CZ 69, *PL 52, *SK 221

 

D m (2) (mod.)

Garonne

*FR S14917

 

P m (mod.)

Gellert

*CZ 1632, *HU 100418, *PL 933

 

D m (2) (mod.)

Gisellina KWS

*FR S14400

 

m (2) (add.)

Goelette

*FR S14687

 

m (2) (add.)

Gregoria KWS

(*)DE 105, *HU 149293, *AT 618

 

D m (2) (mod.)

Hannibal

*DE 10234, *NL 606, *AT 918

 

D m (2) (mod.)

Holiday

*DK 11, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Hopla

*LT 130

 

D m (2) (add.)(16)

Houston

 

 

(del.)

Indira KWS

(*)DE 105, *HR 737, *HU 149293, *AT 618

 

D m (2) (mod.)

Jagusia

*PL 36

 

D m (2) (mod.)

Jasmina KWS

*HU 149293

 

D m (2) (mod.)

Jellera KWS

*FR S14400

 

m (2) (add.)

Jenna KWS

 

 

(del.)

Jordana KWS

*ES 6320

 

D m (2) (add.)

Juliet

 

 

(del.)

Julischka KWS

(*)DE 105, *SK 221

 

D m (2) (mod.)

Julius

*DE 10234

 

D m (2) (mod.)

Jura

*IT 479, *UK 734

 

D m (2) (mod.)

Kaplan

*BE 750, *CZ 1632

 

D m (2) (mod.)

Karima SYN

*IT 1681

 

P M (7) (add.)

ant. Karyma SYN

Karioka

*IT x

 

m (1) (mod.)

Karyma SYN

 

 

(del.)

Kayak

*FR S14687

 

m (2) (add.)

Kepler

*DE 10234, *ES 6206, *FR S14771

 

D m (2) (mod.)

Khan

 

 

(del.)

Kleist

*DE 10234

 

D m (2) (mod.)

Kopernikus

*FR S14771

 

D m (2) (mod.)

Kuma

*NL 1053

 

D m (2) (add.)

Leibniz

*UK 6186

 

D m (2) (mod.)

Lemoore

*IT x

 

D m (mod.)

Liberata KWS

*PL 52

 

D m (2) (mod.)

Lion 9703 Aaron

*IT x

 

P M (2) (mod.)

Lomosa

*DE 601

 

D m (2) (add.)

LS1210

*IT x

 

m (2) (mod.)(32)

LS1213

*IT x

 

m (2) (mod.)(32)

Lucia KWS

*FR S14400

 

m (2) (add.)

Lucrezia KWS

 

 

(del.)

Ludwina KWS

*ES 1105

 

D M (2) (mod.)

Lumiere

*BE 750, *ES 6206, *FR S14771

 

D m (2) (mod.)

Madicken

 

 

f: 30.6.2021

Mars

 

 

(del.)

Masaryk

*CZ 1632

 

D m (2) (add.)

Massima

 

 

(del.)

Mishel

*IT x, *LT 191

 

D m (1) (mod.)

Mitika

*IT x

 

D m (mod.)

Mustang

*FR S14687

 

m (2) (mod.)

Natassia KWS

 

 

(del.)

Navajo

*FR S13115

 

m (2) (add.)

New York

 

 

(del.)

Nina KWS

*FR S14400, *NL 1008

 

D m (2) (mod.)

Olivetta KWS

 

 

f: 30.6.2021

Orlena KWS

*SE 89

 

D m (2) (mod.)(16)

Pauletta

 

 

(del.)

Pavarotti

*ES 6206

 

D m (2) (mod.)

Perfekta

*IT x

 

D m (1) (mod.)

Premiere

*DE 10234

 

D m (2) (mod.)

Primadonna KWS

 

 

f: 30.6.2021

Primera

*IT x

 

D m (2) (mod.)

Punto

*IT x

 

P m (4) (mod.)

Quechua

*FR S13115

 

m (2) (add.)

Reina

*DE 601

 

D m (2) (add.)

Senada KWS

 

 

f: 30.6.2021

Severa KWS

*CZ 69

 

D m (2) (mod.)

Shannon

*FR S14917, *LT 191

 

D m (2) (mod.)

Sigurd

*DK 254, *LT 145

 

D m (2) (mod.)(16)

Smart Breanna KWS

*LT 73, *SE 89

 

T m (2) (mod.)(16)

Smart Briga KWS

*HR 737

 

D m (2) (add.)

Smart Gladiata KWS

(*)DE 105, *ES 6320

 

D m (2) (add.)

Smart Johanna KWS

*ES 6320, *LT 73, *NL 1008, *SE 89

 

D m (2) (mod.)(16)

Smart Renja KWS

*LT 73, *SE 89

 

T m (2) (mod.)(16)

Solea

*CZ 1632, *DE 10234

 

D m (2) (mod.)

Squale

*FR S13115

 

m (2) (add.)

Sterna

*DE 9569

 

P m (2) (mod.)

SY Muse

*FR S14687, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Tabea KWS

 

 

f: 30.6.2021

Taylor

 

 

(del.)

Theresa KWS

*NL 301

 

D m (2) (mod.)

Thyra KWS

*LT 73, *SE 89

 

T m (2) (mod.)(16)

Timur

*DE 10234, *FR S14771

 

D m (2) (mod.)

Toleranza KWS

*CZ 69, *PL 52

 

D m (2) (mod.)

Toro

(*)DE 10234, *IT 478

 

P M (4) (mod.)

Troika

*IT x

 

m (1) (mod.)

Vanilla

*DE 9569, *HU 107770

 

D m (2) (mod.)

Victoriana KWS

*ES 1105

 

D m (2) (mod.)

Walter

 

 

(del.)

Watson

 

 

(del.)

Wilson

*DE 10234

 

D m (2) (add.)

Zemis

*FR S14917

 

D m (2) (mod.)

Zephyr

*FR S14917, *LT 191

 

D m (2) (mod.)

Zoom

(*)FR S10490, *LT 191

 

D m (2) (mod.)

2. Beta vulgaris L. - Fodder beet

1

2

3

4

Alianka

*DK 14

 

(add.)

Aversa

*FR S8444

 

m (2) (add.)

Goldimo

*FR S14473

 

m (2) (add.)

Laurena KWS

*BE 713

 

D m (add.)

Lempa

*FR S8444

 

m (2) (add.)

Maroon

*NL 1014

 

D m (2) (add.)

Pesaro

*FR S8444

 

m (2) (add.)

II

5. Agrostis stolonifera L. - Creeping bent

1

2

3

4

Kingpin

 

 

(del.)

Runner

 

 

(del.)

Tigershark

 

 

(del.)

6. Agrostis capillaris L. - Brown top

1

2

3

4

AberRegal

 

 

(mod.)

= Aberregal

Aberregal

*UK 131

 

(mod.)(1)

AberRegal

*NL 132

 

 

Aberroyal

*UK 131

 

(mod.)(1)

AberRoyal

*NL 132

 

 

AberRoyal

 

 

(mod.)

= Aberroyal

Grasslands Sefton

*NL 1039, *UK 527

 

(mod.)(1)

Manor

*NL 1039, *UK 1349

 

(mod.)(1)

12. Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1

2

3

4

Dactari

 

 

(del.)

Dama

 

 

(del.)

Greenly

 

*CH 116

(mod.)

Loke

 

 

(del.)

Lustica

 

 

f: 30.6.2021

Medly

 

 

f: 30.6.2021

Winch

*FR S13804

 

(add.)

13. Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Barcesar

*DE 7663, *FR 8016

 

(mod.)(1)

Bardavinci

 

 

f: 30.6.2021

Barleroy

 

 

f: 30.6.2021

Baronesse

*FR S8016

 

(add.)(1)

Celone

 

 

(del.)

Clelys

 

 

f: 30.6.2021

Estivada

 

 

f: 30.6.2021

Exella

 

 

f: 30.6.2021

Fregate

 

 

f: 30.6.2021

Greenfront

*FR S14431

 

(mod.)

Medainis

*LT 32

 

(add.)(15)(17)

Monalisa

 

 

(del.)

Ostrane

 

 

f: 30.6.2021

Tarnation GT

*IT 777

 

(add.)

ant. Ternation GT(1)

Ternation GT

 

 

(del.)

Tilt

 

 

f: 30.6.2021

Tomcat 1

 

 

f: 30.6.2021

Yakima

 

 

(del.)

15. Festuca ovina L. - Sheep's fescue

1

2

3

4

Aberfleece

*NL 132, *UK 131

 

(mod.)(1)

16. Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1

2

3

4

Cosmopolitan

*DE 185, *FI 6236

 

(mod.)

Jamaïca

 

 

f: 30.6.2021

Praxilla

 

 

(del.)

Vestar

*FI 6146

*NO 499

(mod.)

Vidvin

*FI 6146

*NO 499

(mod.)

17. Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Alkas

 

 

f: 30.6.2021

Ambiente

 

 

(del.)

Barprince

*CZ 497

 

(mod.)(1)(7)

Barswing

*CZ 497, *DE 7663, *SK 8

 

(mod.)(1)(7)

Barsylvia

 

 

f: 30.6.2021

Carousel

 

 

f: 30.6.2021

Colline

 

 

f: 30.6.2021

Galation

*FR S8016

 

(mod.)(8)

Garance

 

 

f: 30.6.2021

Hightower

 

 

(del.)

Kent

*NL 154, *UK 6113

 

(mod.)

Lysia

 

 

f: 30.6.2021

Makyta

*CZ 201

 

(mod.)(1)(7)

Nevski

 

 

f: 30.6.2021

Romanza

 

 

(del.)

Salsa

*FR 12452

 

(mod.)(1)(8)

Sarah

 

 

(del.)

Smirna

*DK 14, *DE 283, *EE 13, *LT 64, *NL 603, *PL 161, *SE 16

 

(mod.)(1)(7)

Tagera

*CZ 544, *SK 264

 

(mod.)(8)

Touareg

*FR S8233

 

(add.)(1)(7)

Valdora

*DK 14, *FR S14431

 

(mod.)(1)(7)

VB Gojus

 

 

f: 30.6.2021

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Hard fescue

1

2

3

4

Heron

 

 

(del.)

Imperador

 

 

(del.)

Jana

*CZ 147

 

(mod.)(1)

Melord

*FR 8234

 

(mod.)(1)

Tanami

 

 

(del.)

19. ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1

2

3

4

AberNiche

 

 

(mod.)

= Aberniche

Aberniche

*AT 920, *UK

 

T (mod.)

AberNiche

*NL 132

 

 

Diagram

*DK 14

 

(add.)(17)

Felopa

*DE 10155, *PL 153

 

T (mod.)

Puga

 

 

f: 30.6.2021

Spring Green

 

 

f: 30.6.2021

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

1

Ssp. alternativum -

 

 

4IR1

 

 

f: 30.6.2021

5ARLT

 

 

f: 30.6.2021

Botrus

 

 

(del.)

Grazer

 

 

(del.)

Surrey

 

 

(del.)

2

Ssp. non alternativum -

 

 

Bond

*CZ 201

 

(mod.)(17)

Danakyl

*FR S13804, *UK 652

 

D (mod.)

Lolita

*CZ 201, *SK 170

 

T (mod.)

Podium

 

 

f: 30.6.2021

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Aberbann

*NL 1051, *UK 131

 

D (mod.)

AberBann

*IE x

 

 

AberBann

 

 

(mod.)

= Aberbann

Aberclyde

*NL 793, *AT 920, *UK 131

 

T (mod.)

AberClyde

*IE 308

 

 

AberClyde

 

 

= Aberclyde

Abergain

*IE 308, *NL 793, *AT 920, *UK 131

 

T (mod.)(17)

Aberglyn

*AT 920

 

T (mod.)

AberMagic

 

 

= Abermagic

Abermagic

*LU 28011, *AT 920, *UK 131

 

D (mod.)

AberMagic

*IE 308

 

 

Aberplentiful

*IE 308, *NL 1045, *UK 131

 

T (mod.)(17)

Aberspey

*UK 131

 

T (mod.)

AberSpey

*IE x, *NL 132

 

 

AberSpey

 

 

(mod.)

= Aberspey

Abertorch

*AT 920, *UK 131

 

T (mod.)

Aberwolf

*DK x, *AT 920, *UK 131

 

D (mod.)(17)

AberWolf

*IE 308

 

 

AberWolf

 

 

= Aberwolf

Acento

 

 

(del.)

Achat

*SI 524

 

D (mod.)

Adeline

*NL 228

 

D (mod.)(1)

Alcander

*NL 603, *AT 579

 

T (mod.)(17)

Algol

 

 

(del.)

Amaze

 

 

(del.)

Amiral

 

 

(del.)

Angelina

*NL 1036, *UK 600

 

D (mod.)(1)

Aniston

*NL 1036, *UK 600

 

D (mod.)(1)

Annecy

*DE 283, *FR S14431

 

D (mod.)

Anurad

*NL 1036

 

T (add.)(1)

Argoal

 

 

f: 30.6.2021

Astonking

*NL 1011

 

D (add.)

Astonvision

*NL 1011, *UK 719

 

T (mod.)

Bargold

*DK 2, *DE 7663, *PL 302, *SK 8

 

D (mod.)(1)

Barlibro

*DE 7663, *FR S8016

 

D (mod.)(1)

Barstade

*DE 7663

 

D (mod.)(1)

Cameron

*NL 1036, *UK 600

 

D (mod.)(1)

Charisma

*DE 147, *LU 6016, *NL 1073, *AT 532, *UK 6192

 

T (mod.)(17)

Charismatic

 

 

(del.)

Charlene

 

 

f: 30.6.2021

Chloe

*NL 1036, *UK 600

 

D (mod.)(1)

Cirvija

*LT 32

 

(add.)(1)(15)

Citius

 

 

(del.)

Creepstar

*UK 600

 

D (add.)(1)

Eiffel

 

 

f: 30.6.2021

Envy

 

 

f: 30.6.2021

Evocative

*DK 14, *NL 603, *UK 600

 

D (mod.)(17)

Fabiola

*DK 14, *DE 283, *NL 603, *AT 579

 

D (mod.)(17)

Farniente

 

 

f: 30.6.2021

Flova

 

 

f: 30.6.2021

Frontliner

 

 

(del.)

Gildara

*DE 283

 

D (add.)

Glenmore

*IE 1

 

(add.)

Herbal

*NL 359

 

T (mod.)

Ideal

*NL 359

 

T (mod.)

Ilea

*NL 1072

 

D (add.)

Indra

*DE 7352, *NL 359, *UK 6103

 

D (mod.)

Kubus

*CZ 24, *NL 1073

 

T (mod.)

Lacerta

*LU 6007

*CH 162

T (mod.)

Lactal

 

 

f: 30.6.2021

Libero

 

 

f: 30.6.2021

Libronco

 

 

(del.)

Lifrance

 

 

(del.)

Limbos

 

 

f: 30.6.2021

Liromeo

 

 

f: 30.6.2021

Lonar

 

 

(del.)

Lorettaviva

 

 

(del.)

Lourega

 

 

(del.)

Lusaka

 

 

f: 30.6.2021

Malambo

 

 

f: 30.6.2021

Matenga

*BE 777, *DE 147

 

T (mod.)(17)

Maurizio

*NL 698

 

T (mod.)

Melsago

*NL 1072

 

T (add.)

Memisa

*NL 1036

 

T (add.)

Mephisto

 

 

(del.)

Moola

*NL 1036, *UK 600

 

D (mod.)

Noah

 

 

(del.)

Palazzo

 

 

f: 30.6.2021

Papina

*UK 600

 

D (add.)(1)

Penduick

 

 

f: 30.6.2021

Penelope

*NL 1036, *UK 600

 

T (mod.)(1)

Pionero

 

 

(del.)

Poseidon

 

 

(del.)

Praetorian

*NL 603

 

D (mod.)(17)

Probat

 

 

(del.)

Protégé

 

 

(del.)

Pyrus

*DE 185

 

D (add.)

Racer 2

 

 

(del.)

Ragtime

 

 

f: 30.6.2019

Resista

 

 

(del.)

Salinas

 

 

(del.)

Scarletta

*DE 185

 

D (add.)

Septimius

 

 

f: 30.6.2021

Skiron

 

 

(del.)

Sphere

 

 

f: 30.6.2021

Steimke

 

 

(del.)

Sures

 

 

f: 30.6.2021

Timing

*UK 600

 

D (mod.)(17)

Tiponi

 

 

(del.)

Vaudaire

 

 

f: 30.6.2021

Verdasco

*NL 1036

 

D (add.)(17)

Wappo

*NL 1036

 

T (add.)

Willow

*UK 600

 

D (add.)(1)

Yucatan

*NL 1036

 

T (add.)

Zagora

 

 

f: 30.6.2021

Zocalo

*LU 6039

 

T (mod.)

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1

2

3

4

Fetish

 

 

f: 30.6.2021

Perla

 

 

f: 30.6.2021

Sabella

 

 

f: 30.6.2021

Taldor

 

 

f: 30.6.2021

25. Phleum pratense L. - Timothy

1

2

3

4

Dorothy

*FI 6102, *SE 8

 

(mod.)

Rubinia

*FI 6102

 

(mod.)

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Clarity

 

 

(del.)

Elisabeth

 

 

(del.)

Liberlin

 

 

(del.)

Limerick

 

 

(del.)

Mercury

 

 

(del.)

Parsifal

 

 

f: 30.6.2021

Ridgeline

*SI 86

 

(add.)(1)

Thermal Blue

 

 

(del.)

34. Hedysarum coronarium L. - Sulla

1

2

3

4

Mara

 

 

(del.)

37. Lupinus albus L. - White lupin

1

2

3

4

Frieda

*DE 39

 

(add.)

Victor Baer

*DE 2889

 

(add.)

47. Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

Arpege

 

 

f: 30.6.2021

Barmelie

*FR S8016

 

(add.)

Greenmed

*FR S14431

 

(mod.)(1)

Sanditi

*DE 7663, (*)LU 21002, *NL 205, *PL 302

 

(mod.)

51. Onobrychis viciifolia Scop. - Sainfoin

1

2

3

4

VB Meduviai

 

 

f: 30.6.2021

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Bagoo

*EE 80, *FR S14472, *LT 127

 

(mod.)(16)

Balder

*SE 142

 

(add.)

Blueman

*FR S13804, *FI 6214, *UK 652

 

(mod.)

Bluetooth

*FR S13804, *LT 86, *UK 6103

 

(mod.)(16)

Dunaj

 

 

(del.)

Efram

 

 

(del.)

Gali

 

 

(del.)

Ingrid

*EE 46, *LT 42, *FI 6124

 

(mod.)(16)

Kolinda

*DE 10353

 

(add.)

LG Agneta

*BE 216

 

(add.)

Lump

*CZ 172

 

(mod.)(16)

Magistral

 

 

(del.)

Manager

*LT 127, *UK 1252

 

(mod.)(16)

Mely

 

 

(del.)

Nette

 

 

(del.)

Picar

 

 

f: 30.6.2022

Rubicon

*DE 147

 

(add.)

Starter

 

 

f: 30.6.2021

Thiseas

*BG 156

 

(add.)(15)

Vertical

 

 

(del.)

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea - Conservation varieties

1

2

3

4

Nischkes

*DE 10353

 

(mod.)

Region of origin: Germany

55. Trifolium alexandrinum L. - Berseem/Egyptian clover

1

2

3

4

Tabor

*DE 8596

*CH 222

(mod.)

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1

2

3

4

Columbus

 

 

(del.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

Aberclaret

*UK 131

 

D (mod.)

AberClaret

*NL 132

 

 

AberClaret

 

 

(mod.)

= Aberclaret

Erinome

*SK 170

 

(add.)(17)

Fearga

*IE 1

 

(add.)

Formica

 

*CH 162

D (mod.)

Gandalf

*FI 6146

*NO 499

(mod.)

63. Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

Kvarta

*CZ 201, *AT 639, *PL 435, *SK 170

 

T (mod.)

Sprint

*CZ 147

 

T (mod.)

Vulkan

 

 

(del.)

Vulkán

*CZ 147

 

T (mod.)

64. Trifolium repens L. - White clover

1

2

3

4

Aberlasting

*UK 131

 

(mod.)

AberLasting

*NL 132

 

 

AberLasting

 

 

(mod.)

= Aberlasting

Aberpearl

*UK 131

 

T (mod.)

AberPearl

*IE x

 

 

AberPearl

 

 

(mod.)

= Aberpearl

Aberswan

*UK 131

 

(mod.)

AberSwan

*IE x

 

 

AberSwan

 

 

(mod.)

= Aberswan

Lune de Mai

 

 

f: 30.6.2021

Menna

*UK 33

 

(mod.)

Merwi

*BE 218, *LU 2001, *NL 634

 

(mod.)

RegalGraze

 

 

(del.)

65. Trifolium resupinatum L. - Persian clover

1

2

3

4

Laser II

 

 

(del.)

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Bingo

*EE 52, *LT 80

 

(mod.)(16)

Birgit

*DE 404, *EE 52, *LT 80, *AT 548

 

(mod.)(16)

Into

*FI 6102

 

(add.)

Yukon

*DK 44, *DE 147, *UK 6192

 

(mod.)(16)

73. Vicia sativa L. - Common vetch

1

2

3

4

Aneto

 

 

f: 30.6.2021

Chiara

 

 

(del.)

Pandora

*BG 156

 

(add.)(15)(17)

Perseas

*BG 156

 

(add.)(15)(17)

Primula

 

 

f: 30.6.2021

75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. - Swede

1

2

3

4

Esk

*NL 8, *UK 23

 

(mod.)

Skerne

*NL 8, *UK 23

 

(mod.)

Tweed

*NL 8, *UK 23

 

(mod.)

76. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. - Fodder kale

1

2

3

4

Maris Kestrel

*IE x, *UK 128

*IS 12

(mod.)

Pavla

*CZ 171, *DE 10155

 

(mod.)

79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1

2

3

4

Arminta

*DE 289

 

(add.)

Boss

 

 

(del.)

Brutus

*NL x

 

(mod.)

Concorde

 

 

(mod.)

Concorde

*DE 404, *NL 1079

 

(mod.)

Lucas

*NL x

 

(mod.)

Reaktor

 

 

(del.)

Sirius

*BE 218, *NL x

 

(mod.)

Success

*DE 871

 

(add.)

Suletta

*DE 871

 

(add.)

Sulina

*DE 871

 

(add.)

Toledo

*DE 2418

 

(add.)

III

81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs - Turnip rape

1

2

3

4

Airship

*DE 9777

 

(add.)(15)

82. Brassica juncea (L.) Czern. - Brown mustard

1

2

3

4

Sarepta Spota

*CZ 1004

 

(mod.)

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

05 LI 084 MS

 

 

(del.)

45103

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

45118

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

Addition

*DK 223, *FR 44360

 

H (mod.)(15)(39)

Advocat

*CZ 1405, *DE 1323, *PL 872

 

H (mod.)(15)(38)

Alabama

*DK 223, (*)DE 1323, *LT 165, *SK 441, *UK 6132

 

H (mod.)(15)(39)

Alba

 

 

(del.)

Alltrac

*DK 223, *FR 44360

 

H (mod.)(15)(39)

Amazzonite

*DK 208, *FR S13804

 

H (mod.)(15)(39)

Ambassador

*DK 223

 

H (add.)(15)(30)

Angelico

*CZ 1405, *DK 223, *FR 44360, *HU 132938, *AT 562, *PL 738, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Architect

*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 45125, *HU 132938, *AT 889, *PL 738, *UK 1033

 

H (mod.)(15)(39)

Artemis

*DK 223

 

H (add.)(15)(30)

Bagira

*IT 2029, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(39)

Belana

*IT 1724, *LT 82, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(39)

Belinda

*DE 10300, *LT 82, *PL 1178, *FI 6211, *UK 6407

 

H (mod.)(16)(38)

Bender

*DE 39, *LT 51

 

H (mod.)(15)(38)

Cebra CL

*EE 31, *LT 44, *FI 6174

 

(mod.)(16)(38)

Chart CL

*EE 31, *LT 44

 

H (mod.)(16)(38)

Chip CL

*LT 44, *FI 6174

 

H (add.)(16)(38)

Compass

*BG 91, *UK 1348

 

H (mod.)(15)(38)

Cornelis

*EE 46

 

H (mod.)(16)

Corona

*NL 143, *UK 1717

 

(mod.)(16)(38)

Corzar

*CZ 172

 

(add.)(15)(38)

Cristal

*FR S13099, *HU 106300

 

H (mod.)(15)(38)

Dariot

*CZ 25, *DK 16, *IE 27, *FR 11827, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *SK 224, *UK 719

 

H (mod.)(15)(39)

Darja CL

*FI 6124

 

(add.)(16)

DH 018 W 11

 

 

(del.)

DK Exlibris

*CZ 1114, *DK 178, *FR 11827, *LU 12014

 

H (mod.)(15)(39)

DK Imistar CL

*LV 128, *LT 125

 

H (mod.)(15)(38)

DK Impeller CL

 

 

(del.)

DK Sedona

*CZ 1114, *LT 125, *HU 107792

 

H (mod.)(15)(39)

DK Sequel

*LT 125, *HU 132949

 

H (mod.)(15)(30)

Doktrin

*EE 31, *LT 44, *UK 6192

 

H (mod.)(16)(39)

Dominik

*LT 51, *SK 224, *UK 719

 

H (mod.)(15)(38)

Ecarlate

 

 

(del.)

Elite

 

 

(del.)

Embleme

*BG 22

 

H (mod.)(15)(39)

ES Amadeo

*HU 104164, *SK 507

 

H (mod.)(15)(38)

ES Diablo

(*)FR S12749, *HU 104164, *SK 507

 

H (mod.)(15)(38)

ES Massimo

 

 

(del.)

Fencer

*BG 160, *DK 258, *DE 10300, *LV 199, *SK 611, *UK 6407

 

H (mod.)(15)(39)

Finale

*DK 44

 

H (add.)(15)(30)

Finesse

 

 

f: 30.6.2021

Flyer

*BG 160, *DE 10300

 

H (mod.)(15)(39)

George

*NL 77, *UK 1791

 

H (mod.)(15)(38)

GMSC 301

 

 

(del.)

Greta

*EE 46

 

(add.)(16)

Griffin

*LT 6, *UK 1361

 

(mod.)(16)(38)

H 518

 

 

(del.)

H9090132

 

 

(del.)

H9120402

 

 

(del.)

H9121371

 

 

(del.)

Halaster

*DK 184

 

H (add.)(15)(30)

Hambre

*DK 184, *UK 6111

 

H (mod.)(15)(39)

Hamilton

*HU 106300, *PL 159

 

H (mod.)(15)(38)

Harena

*DK 184, (*)FR S14472

 

H (mod.)(15)(30)

Helegant

*DK 184

 

H (add.)(15)(30)

Heminence

*DK 184, (*)FR S14472

 

H (mod.)(15)(30)

Heros

*DE 10300, *EE 111, *LT 82, *PL 1178, *UK 6407

 

(mod.)(16)(39)

Hybrigold

*SK 424

 

H (mod.)(15)(38)

Hybrisurf

*FR S14472

 

H (mod.)(15)

INV1024

*BG 160, *LT 82, *HU 241463, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1033

*BG 160, *LT 82, *HU 241463, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(39)

INV1044

*BG 160, *EE 111, *LT 82, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(39)

INV1055

*DE 10300, *UK 6407

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1066

*CZ 998, *LV 199, *LT 82

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV130 CL

*LT 82

 

H (add.)(16)(32)(38)

INV135

*LV 199

 

H (add.)(16)(32)

INV140 CL

*LV 199, *LT 82

 

H (add.)(16)(32)(38)

INV145

*LV 199

 

H (add.)(16)(32)

INV145 CL

*LT 82

 

H (add.)(16)(32)(38)

INV150 CL

*EE 111, *LT 82

 

H (mod.)(16)(32)(38)

Inventer

*DE 10300, *UK 6407

 

H (mod.)(15)(38)

Jacardo KWS

(*)DE 105, *LV 183

 

H (mod.)(16)(38)

Jacomo

 

 

f: 30.6.2021

Jadak

 

 

(del.)

Jarmil KWS

(*)DE 105, *LT 73

 

H (add.)(16)(38)

Jecando KWS

(*)DE 105, *LV 183

 

H (mod.)(16)(38)

Jerome

*LT 73

 

H (mod.)(16)(38)

K 651

 

 

(del.)

Kanela

 

 

(del.)

Keltor

*CZ 25, *HU 100452

 

H (mod.)(15)

Knight

*UK 652

 

H (mod.)(15)(38)

Komando MS

 

 

(del.)

Kraft

 

 

(del.)

Kriter

*DK 178

 

H (add.)(15)(30)

KW 4037

 

 

(del.)

Larissa

 

 

f: 30.6.2021

Lasse

*DK 44

 

H (add.)(15)(30)

Lazuri CS

 

 

(del.)

Letitia

*DE 10300

 

(mod.)(15)(39)

Liguri

*CZ 1114

 

H (add.)(15)(38)

Lucia

 

 

(del.)

Lysander

*LT 6

 

(mod.)(15)(38)

Makro

*EE 31, *SE 79, *UK 6192

 

H (mod.)(16)(39)

Massimo

*SK 626

 

H (add.)

ant. ES Massimo(15)(38)

Mauro KWS

*LV 183

 

H (add.)(15)

Merano

*RO 2187

 

(mod.)(15)(38)

Minotaur

*LT 6, *UK 1361

 

(mod.)(15)(38)

MO 13392

*DE 10300

 

(mod.)(15)(30)(32)(33)

MS 4102

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

MS 4780

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

MS 4903

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

MSL 109 C 11

*DE 147

 

H (add.)(15)(32)(33)(38)

Nagini

*UK 652

 

H (mod.)(15)(38)

Nemi

 

 

(del.)

Noblesse

 

 

f: 30.6.2021

Osorno

 

 

f: 30.6.2021

Patron

*DE 10300, *UK 6407

 

(mod.)(15)(38)

PR46W20

*BG 34, *HR 138, *SK 450

 

(mod.)(15)(32)(38)

Primavera

 

 

f: 30.6.2021

PS 8501

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

PS 8781

*DE 10300

 

(mod.)(16)(32)(33)(38)

PT282

*DK 87, *UK 1891

 

H (mod.)(15)(32)(39)

PX128

*CZ 776, *UK 1891

 

H (mod.)(15)(32)(38)

R 1385

 

 

(del.)

Radius

*IT 1639

 

(add.)(15)

Rainbow

*IT 1639

 

(add.)(15)

Rapsodi CS

 

 

(del.)

Renoir

 

 

(del.)

RGT Jakuzzi

*CZ 1065, *DK 208, *HU 103716

 

H (mod.)(15)(30)

Sienna

*IT 370, *LT 161

 

H (mod.)(15)(30)

Simona

*CZ 1114, *HU 132949

 

H (mod.)(15)

Sněžka

*CZ 231

 

(add.)(15)(38)

SRR 804146

 

 

(del.)

Stella

 

 

f: 30.6.2021

Suitie

*IT 1639

 

(add.)(15)(30)

SY Algo

*DK 13

 

H (add.)(15)(30)

SY Alibaba

*CZ 711, *DK 13, *FR 11839, *PL 787

 

H (mod.)(15)(39)

SY Iowa

*DK 13, *PL 787

 

H (mod.)(15)(30)(38)

SY Julietta

*NL 1029, *UK 6203

 

H (mod.)(15)(38)

SY Loyd

*DK 13

 

H (add.)(15)(30)

Tassilo

*HR 38

 

(mod.)(15)(38)

Temptation

*CZ 25, *FR 11256, *SK 224, *UK 719

 

H (mod.)(15)(38)

Totti CS

 

 

(del.)

Traviata

*HR 38

 

(mod.)(15)(39)

Triangle

*BG 16

 

H (mod.)(15)(39)

Troy

 

 

f: 30.6.2021

Trust CL

*BG 29

 

H (mod.)(15)(38)

Turquoise

*DK 208, (*)FR S13804

 

H (mod.)(15)(30)

Umberto KWS

*BG 16, (*)FR S14400, *LV 183, *LT 73, *HU 149293

 

H (mod.)(15)(30)

V 366 OL

*DK 16

 

H (add.)(15)(30)

Vestal CL

*SK 504

 

H (add.)

ant. DK

Impeller CL(15)

Vision

*DK 116, *DE 9583, *IE 312, *SK 749, *UK 1717

 

(mod.)(15)(38)

Vitara

 

 

(del.)

Xenon

*BG 29, *PL 159

 

H (mod.)(15)(38)

85. Cannabis sativa L. - Hemp

1

2

3

4

Carmagnola

 

 

f: 30.6.2021

CS

 

 

f: 30.6.2021

Fibranova

 

 

f: 30.6.2021

Futura 83

*FR S14722

 

(add.)

Orion 33

*FR S14722

 

(add.)

87. Carum carvi L. - Caraway

1

2

3

4

Kamín

*CZ 1090

 

(add.)

88. Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

Duplo

*ES x

 

(add.)

PHY48

*ES 6334

 

(add.)(32)

Phynta

*ES 6334

 

(add.)

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

Astria CS

 

 

(del.)

Brasil

 

 

(del.)

Brita CS

 

 

(del.)

Codicap

*SK 500

 

H S (mod.)

Dalia CS

 

 

(del.)

Downia CS

 

 

(del.)

Enduro

 

 

(del.)

ES Bayano

*BG 22

 

H S (mod.)

ES Bayano

*BG 22

 

H S (mod.)

ES Galactic

 

 

(del.)

ES Majestic

 

 

(del.)

ES Petunia

 

 

f: 30.6.2022

ES Primis

*SK 398

 

H S (mod.)

ES Venicia

 

 

(del.)

Forte

 

 

(del.)

Furano

 

 

(del.)

Giulia

 

 

(del.)

Heliaplus

 

 

(del.)

Imperial

 

 

(del.)

Liberta

 

 

(del.)

MAS 92OL

 

 

(del.)

MAS 96D

 

 

(del.)

Metharoc

*DE 105

 

H S (mod.)

NK Camen

 

 

(del.)

NK Deriki

 

 

(del.)

NK Safari

 

 

(del.)

P64HE133

*IT 1057, *AT 77, *SK 450

 

S (mod.)(32)

P64LP140

*ES 142

 

(add.)(32)(35)

Paola

 

 

(del.)

Podium

 

 

(del.)

PR63A76

 

 

(del.)

PR63E90

 

 

(del.)

PR64A15

*HR 668

 

H S (mod.)(32)

PR64A64

 

 

(del.)

PR64H47

 

 

(del.)

RGT Wollf

*IT 1125, *AT 775

 

H S (mod.)

Robia CS

 

 

(del.)

Saxo

 

 

(del.)

Silvia

 

 

(del.)

Tesoro 92

 

 

(del.)

Tokyo

 

 

(del.)

Trinita

 

 

(del.)

Tropic

 

 

(del.)

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

Abacus

*NL 9e, *UK 1361

 

(mod.)(18)

Biltstar

*NL 9e, *UK 1935

 

(mod.)(18)

Exquise

*FR S12171

 

(add.)(16)(18)

Glacial

 

 

(del.)

Idéo

*FR S12606

 

(add.)(16)(19)

Ingot

*NL 9e, *UK 1361

 

(mod.)(18)

Laser

*NL 9e, *UK 1361

 

(mod.)(18)

90. Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

Marmalade

*NL 9e, *UK 1361

 

(mod.)(18)

Octal

*DE 7661, *UK 263

 

(mod.)(18)

Valoal

 

 

(del.)

92. Sinapis alba L. - White mustard

1

2

3

4

Convex

*DE 9777

 

(add.)

Director

*DE 9777

 

(add.)

Emilia

*DE 289

 

(add.)

Forenza

*DE 289

 

(add.)

Futura

 

 

(del.)

Pionier

 

 

(del.)

Rexx

*DE 9777

 

(add.)

Severka

*CZ 172, *DE 10155

 

(mod.)

Simplex

*DE 105

 

(add.)

Sinex

*DE 105

 

(add.)

Turbo

*DE 289

 

(add.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Abaca

*AT 124

 

(add.)

Achillea

*AT 124

 

(add.)

Adelfia

*AT 124

 

(add.)

Alicia

*AT 124

 

(add.)

Alvesta

*AT 124

 

(add.)

Amiata

*AT 124

 

(add.)

Angela PZO

*HU 103530

 

(mod.)

Basak

*IT x

 

(add.)

Benedetta

*IT x

 

(add.)

Betty

*IT x

 

(add.)

Brior

 

 

(del.)

EM Brezza

*IT x

 

(add.)

EM Luce

*IT x

 

(add.)

Gerlinde

*IT 272

 

(add.)

Herta PZO

*DE 59, *AT 672

 

(mod.)

Landor

 

 

(del.)

Meridian PZO

*DE 59, *AT 672

 

(mod.)

Namaste

*IT 224

 

(add.)

Nirvana

*IT 224

 

(add.)

OAC Wallace

*HU 103530

 

(mod.)

Orka

*DE 8856

 

(add.)

Panoramix

*IT 2004

 

(add.)

Radiosa

*IT 224

 

(add.)

Svelte

*IT 224

 

(add.)

Trumpf

*DE 8856

 

(add.)

Viscount

*LT 175

 

(add.)(16)

Vital

 

 

(del.)

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean - Conservation varieties

1

2

3

4

Črna soja

*SI 232

 

(add.)

Region of origin:Slovenia

IV

95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Abissina

*IT 1520

 

(add.)

Albi

*IE 310, *FR S14472

 

(mod.)(16)

Avanti

*SE 71

 

(mod.)(16)

Celeste

*FR S10770

 

(add.)(16)

Claretta

*IT 1520

 

(add.)

Croara

 

 

(del.)

Elipso

 

 

f: 30.6.2021

Emil

 

 

f: 30.6.2021

Hardy

*DK 236, *EE 75, *LT 60

 

(mod.)(16)

Hector

*BG 3

 

(add.)(15)

Hilde

*SE 8

 

(add.)(16)

KWS Castille

*FR S14472

 

(add.)(16)

KWS Opaline

*FR S14472

 

(add.)(16)

KWS Uranie

*FR S14472

 

(add.)(16)

Lion

*DE 9056, *EE 75, *LT 60, *PL 306

 

(mod.)(16)

Mascani

*NL 148, *UK 131

 

(mod.)(15)

Montrose

*LT 42, *NL 143, *UK 1717

 

(mod.)(16)

Nemesis

*LT 42

 

(add.)(16)

Perun

*DE 9056, *EE 75, *PL 306

 

(mod.)(16)

Taika

*FI 6102

 

(add.)(16)

Tekla

*SE 8

 

(add.)(16)

WPB Isabel

*IE 7, *UK 6216

 

(mod.)(16)

97. Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

1

2-row barley

 

 

Accentria

 

 

f: 30.6.2021

Adelac

*UK 618

 

(add.)(15)

Ambrosia

*DE 7414, *AT 124

 

(mod.)(15)

Applaus

*DK 35, *NL 152

 

(mod.)(16)

Arecibo

 

 

(del.)

Avalon

*DE 8887, *EE 43, *LT 56, (*)LU 6006, *FI 6129, *UK 1863

 

(mod.)(16)

Bente

*CZ 77, *EE 33, *FR S8583, *LT 60, *PL 306

 

(mod.)(16)

Blanche

*ES 2023

 

(mod.)(15)

Bordeaux

*DK 220

 

(add.)(15)

Brioni

*NL 143, *UK 1717

 

(mod.)(16)

Britney

*CZ 1261, *DE 8905, *HU 100407, *AT 505, *PL 434, *SK 595

 

(mod.)(16)

Bulle

*FR 11839

 

(mod.)(16)

Campanile

*FR S13724, (*)LU 6015

 

(mod.)(15)

Caravan

*FR S13724

 

(mod.)(15)

Carmen

*LT 42, *FI 6124

 

(mod.)(16)

Challenge

 

 

f: 30.6.2021

Chephren

 

 

f: 30.6.2021

Cleopatra

*DK 35

 

(add.)(15)

Cosmopolitan

*DK 35, *EE 69, *LT 105, *UK 1681

 

(mod.)(16)

Desiree

*DE 59

 

(add.)(15)

Dragoon

*FR 11839, *UK 897

 

(mod.)(16)

Duplex

 

 

(del.)

Eastway

*FI 6196

 

(add.)(16)

Electrum

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)(16)

Ellinor

*FR S14202, *LT 56, *FI 6129

 

(mod.)(16)

Embrace

*DK 35, *EE 69, *LT 105, *UK 823

 

(mod.)(16)

Eureka

 

 

f: 30.6.2021

Eusebia

 

 

f: 30.6.2021

Fairing

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(16)

Fandaga

*EE 33, *FR S8583, *LT 60, *PL 306, *FI 6147

 

(mod.)(16)

Fantázia

 

 

f: 30.6.2021

Fay

*UK 1863

 

(add.)(15)

Feedway

*DK 220, *EE 67, *LT 144, *FI 6196

 

(mod.)(16)

Firefoxx

*DE 8905

 

(add.)(16)

Fox

 

 

(del.)

Fushia

 

 

f: 30.6.2021

Georgina

*DE 8905

 

(add.)(16)

Hambo

*DE 9056, *SE 41, *UK 1801

 

(mod.)(16)

Henley

*FR S13724, *UK 224

 

(mod.)(16)

Iggy

*DE 8887

 

(add.)(15)

Jordan

*DE 8905, *UK 618

 

(add.)(15)

Karmosé

 

 

(del.)

KWS Caribou

*DK 225, *UK 1335

 

(mod.)(15)

KWS Cassia

*FR S14472, *UK 1335

 

(mod.)(15)

KWS Chrissie

*DK 230, *FR S13467

 

(add.)(16)

KWS Donau

*CZ 31, *DE 129, *AT 504

 

(mod.)(15)

KWS Jessie

*FR S13467

 

(add.)(16)

KWS Moselle

*DE 9214, *UK 1335

 

(mod.)(15)

KWS Orwell

*FR S14472, *UK 1335

 

(mod.)(15)

Laureate

*DE 9503, *EE 126, *IE 118, *FR 11839, *LV 201, *LT 152, *NL 798, *AT 507, *FI 6234, *UK 897

 

(mod.)(16)

Laurette

 

 

(del.)

Leïa

*FR S14202

 

(add.)(16)

LG Capricorn

(*)FR S13724, *IT 1376

 

(mod.)(15)

LG Casting

*FR S13724

 

(mod.)(15)

LG Globetrotter

*DK 223

 

(add.)(15)

LG Tosca

*FR S13491

 

(add.)(16)

Limona

*IE 232, *UK 1863

 

(mod.)(16)

Luther

*DK 236, *SE 41

 

(add.)(16)

Magdalena

 

 

(del.)

Melius

*DE 6880, *LT 152, *FI 6234, *UK 897

*NO 623

(mod.)(16)

Metaxa

(*)LU 6001, *HU 100407, *PL 434, *RO 2107

 

(mod.)(15)

Montoya

*CZ 1261, *DE 8905, *EE 40, *LT 57, *SK 595, *UK 618

 

(mod.)(16)

Naku

 

 

(del.)

Natasia

*DK 35, *NL 749, *PL 513, *UK 1681

 

(mod.)(16)

Nautica

*DK 35

 

(add.)(15)

Newton

*DE 1410, *FR S8520

 

(mod.)(15)

NFC Tipple

*LT 152, *FI 6234, *UK 897

 

(mod.)(16)

Novosadski 294

 

 

f: 30.6.2021

Odilia

*DE 10353

 

(mod.)(16)

Odyssey

*CZ 1405, *FR S13724, (*)LU 12026, *NL 756, *SK 594, *UK 224

 

(mod.)(16)

Overture

*CZ 1405, *DE 1323, *FR S13724, *SK 594, *FI 6102, *UK 224

 

(mod.)(16)

Passenger

 

 

(del.)

Paustian

*DK 35, *DE 6918, *IE 222, *LT 105, *NL 749, *PL 513

 

(mod.)(16)

Pilote

*CZ 697, *FR 11839, *PL 787

 

(mod.)(16)

Pirona

*DE 10353

 

(mod.)(16)

Propino

*DE 6880, *EE 126, *LV 201, *LT 152, (*)LU 6031, *FI 6234, *UK 897

 

(mod.)(16)

Prospect

*DK 35, *DE 4046, *IE 7, *UK 1681

 

(mod.)(16)

Quench

*DK 211, *DE 6880, *EE 126, *HR 101, *LV 201, *LT 152, *FI 6163, *UK 897

 

(mod.)(16)

Return

*DK 220

 

(add.)(15)

Revanche

*DK 218, *FR S13496

 

(mod.)(16)

RGT Slipstream

*NL 1046, *UK 6103

 

(mod.)(16)

RGT Ylesia

*FR S13804

 

(add.)(16)

Ronny

*FR S8359

 

(mod.)(16)

Stairway

*FI 6196

 

(add.)(16)

Stendal

 

 

(del.)

Steward

 

 

(del.)

SW Godiva

 

 

(del.)

SY Cristallin

*FR 11839

 

(add.)(16)

SY Topaze

*FR 11839

 

(add.)(16)

Teksas

*LT 59, *PL 611

 

(mod.)(16)

Valerie

*DE 8887, *AT 519, *UK 1863

 

(mod.)(15)

Vilgott

*FI 6124

 

(mod.)(16)

Wiebke

*CZ 77, *HU 107747

 

(mod.)(16)

WPB Amadé

*FI 6226

 

(add.)(16)

Wylanda

*IE 7, *UK 6255

 

(mod.)(16)

Zophia

*DE 6918, (*)FR S12599, *AT 682, *UK 1681

 

(mod.)(15)

2

6-row barley

 

 

Belfry

*IE 118, *NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)

Belissa

*CZ 1261, *RO 2107, *SK 595

 

(mod.)(15)

Belmont

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)

Beta

 

 

(del.)

Birk

*FI 6146

 

(add.)(16)

Bredo

*FI 6146

 

(add.)(16)

Chouetta

*FR S13496

 

(add.)(15)

Croisière

 

 

(del.)

Diadora

*DE 39

 

(add.)(15)

Gaiano

 

 

(del.)

Galation

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)

Goody

*FR 11839

 

(mod.)(15)

Hercule

 

 

f: 30.6.2021

Hermanni

*FI 6102

 

(add.)(16)

Hook

*FR 11839

 

(mod.)(15)

Jettoo

*FR 11839, *UK 897

 

(mod.)(15)

KWS Faro

*DE 1716, *FR S14472, *IT 441, *UK 6111

 

(mod.)(15)

KWS Flemming

*DE 129, *FR S13467

 

(mod.)(15)

KWS Higgins

*CZ 31, *DE 129, *LV 156, *LT 41, *AT 504, *PL 53

 

(mod.)(15)

KWS Jaguar

*FR S14472, *IT 441

 

(mod.)(15)

KWS Wallace

*DE 129

 

(add.)(15)

Libra

*IE 324, *UK 897

 

(mod.)(15)

Mainio

*FI 6235

 

(add.)(16)

Mattina

 

 

f: 30.6.2021

Melia

*DE 4046

 

(add.)(15)

Mercurioo

*AT 507

 

(mod.)(15)

Merle

 

 

f: 30.6.2019

Mizzi

*DE 8887, *AT 519

 

(mod.)(15)

Oodin

*AT 507

 

(add.)(15)

Paradies

*DE 39, *AT 585

 

(mod.)(15)

Rossignola

*FR S13496

 

(add.)(15)

Rubino

*DE 25

 

(add.)(15)

Siela

*BG 3

 

(add.)(15)

SU Hylona

*CZ 1084, *DE 25

 

(mod.)(15)

SU Laurielle

*DE 9056

 

(add.)(15)

SY Anetoo

*ES 6306, *HR 739

 

H (mod.)(15)

SY Bamboo

 

 

f: 30.6.2021

SY Hurricane

*ES 6306, *HR 739

 

H (mod.)(15)

SY Kingsbarn

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)

SY Leoo

*DE 6880, *AT 507

 

(mod.)(15)

SY Melbourne

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)

SY Mooce

*FR S14123

 

(add.)(15)

SY Pedraforca

*ES 6306, *HR 739

 

H (mod.)(15)

SY Phantoom

*HR 739

 

(add.)(15)

Tektoo

*FR 11839

 

(mod.)(15)

Tooty

 

 

f: 30.6.2021

Volume

*NL 77, *UK 897

 

(mod.)(15)

Wendy

*CZ 77, *HU 107747

 

(mod.)(15)

Wootan

*CZ 1507, *DE 6880, *AT 507

 

(mod.)(15)

Zoo

*ES 6306, *FR 11839

 

(mod.)(15)

98. Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Copsemar 8

*ES 43

 

(add.)

Copsemar 9

*ES 43

 

(add.)

King

 

 

(del.)

Luxor

 

 

(del.)

Perla

 

 

(del.)

Salvo

 

 

(del.)

Saturno

 

 

(del.)

98. Oryza sativa L. - Rice - Conservation varieties

1

2

3

4

Lomello

*IT x

 

(add.)

Region of origin:Lomellina (provincia di Pavia)

100. Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

KWS Berado

*EE 28, *AT 504

 

(mod.)(15)

KWS Bono

*DE 129, *LV 156, *LT 41, *AT 504, *PL 53, *UK 1335

 

H (mod.)(15)

KWS Jethro

*EE 28, *AT 504

 

(mod.)(15)

KWS Protherm

 

 

(del.)

KWS Tayo

*EE 28, *AT 504

 

(mod.)(15)

KWS Trebiano

*DK 230, *DE 129, *PL 53

 

H (mod.)(15)

LSR 136

*DE 129

 

(add.)(15)(32)(33)

LSR 139

*DE 129

 

(add.)(15)(32)(33)

Matador

*CZ 30, *DE 404, *PL 249

 

(mod.)(15)

Piano

*DK 230, *DE 129, *PL 53

 

H (mod.)(15)

Poseidon

*LT 205

 

(add.)(15)

Sellino

 

 

(del.)

SU Bonelli

*DK 91, *LV 190, *LT 146

 

(mod.)(15)

SU Cossani

*CZ 1054, *DE 750, *EE 21, *LT 146, (*)LU 6013, *AT 518, *FI 6230

 

(mod.)(15)

SU Drive

*PL 250

 

(mod.)(15)

SU Performer

*CZ 1054, *DE 750, *EE 21, *LV 190, (*)LU 6037, *AT 518, *PL 250, *FI 6230

 

H (mod.)(15)

SU Vergil

*DE 871

 

(add.)(16)

Visello

*DK 230, *HR 198

 

(mod.)(15)

100. Secale cereale L. - Rye - Conservation varieties

1

2

3

4

Likoro

*DE 10353, *LU 6057

 

(add.)

Region of origin: Germany,

Luxemburg, Austria

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

1

2

3

4

Arkansas

*FR S13860

 

(add.)

Arsenal

*FR S13860

 

(add.)

Ascoli

 

 

f: 30.6.2021

Bakers Pride

(*)FR S13450, *IT 1257

 

H S (mod.)

Balaguere

*FR S13860

 

(add.)

Biomass 133

*HU 171625

 

H S (mod.)

Diabolo

*FR S13860

 

(add.)

Emeraude

*FR S13860

 

(add.)

ES Aquilon

*FR S13860, *IT 1171

 

H S (mod.)

ES Buran

*FR S13860

 

H S (mod.)

ES Harmattan

*FR S13860

 

H S (mod.)

ES Samiel

*FR S13860

 

H S (mod.)

Grass II

 

 

f: 30.6.2021

Grazer N

 

 

(del.)

Green Monster

*IT 1280

 

S (add.)

Hercules

*FR S13860

 

H S (mod.)

Jaspe

*FR S13860

 

(add.)

PR89Y79

*IT 681

 

S (add.)

RGT Ggivry

*IT 1125

 

S (add.)

Rhodes

*FR S13860

 

(add.)

Rosario

*IT 1125

 

S (add.)

Sugargraze

 

 

(del.)

Super Dolce 10

 

 

f: 30.6.2021

Topsilo

 

 

f: 30.6.2021

102. Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Sudan grass

1

2

3

4

Trudan 8

 

 

(del.)

103. Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor and Sorghum sudanense

1

2

3

4

GW5002

 

 

f: 30.6.2021

Super Dolce ST 15

 

 

(del.)

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Adverdo

*DE 6871, *EE 101, *LU 6025, *UK 1603

 

(mod.)(15)

Agostino

*CZ 930, *DE 6871, *FR S13865, *AT 673, *PL 792, *UK 1603

 

(mod.)(15)

Belcanto

*DE 4633, *PL 153

 

(mod.)(15)

BG Triamo 2S

*BG 159

 

(add.)(15)

Boccale

 

 

(del.)

Lina

*BG 44

 

(add.)(15)

Neomass

*DE 4748

 

(add.)(15)

Nilex

 

 

f: 30.6.2021

Ozean

*DE 129

 

(add.)(15)

Ramdam

*DE 8887, *FR S9504, *IT x

 

(mod.)(15)

Ramos

*DE 4046

 

(add.)(15)

Rufus

*LT 60, *PL 306

 

(mod.)(15)

Scudo

 

 

f: 30.6.2021

Sequenz

*FI 6129

 

(mod.)(15)

SU Casparus

*DE 9056

 

(add.)(15)

SU Toppus

*SE 41

 

(add.)(15)

SW Talentro

*DE 6871, *EE 42, *FR S13865, *HR 197, *NL 607

 

(mod.)(15)

Trinidad

*DE 10282

 

(mod.)

Tulus

*CZ 77, *DE 9056, *LT 60, (*)LU 6017, *AT 500, *PL 306

 

(mod.)(15)

Vivaldi

*DE 59

 

(add.)(15)

105. Triticum aestivum L. - Wheat

1

2

3

4

Aateli

*EE 4

 

(add.)(16)

Achim

*DE 25, *LT 91

 

(mod.)(15)

Alora

 

 

(del.)

Amun

*LT 51, *HU 100452

 

(mod.)(15)

Apertus

*DE 214

 

(mod.)(15)

Arabia

*IT 101

 

(add.)

Architekt

*DE 39

 

(add.)(15)

Arktis

*LV 81, *PL 205

 

(mod.)(15)

Avenir

 

 

f: 30.6.2019

Bailando

*FI 6208

 

(add.)(16)(17)

Balitus

*BG 40, *CZ 1052, *EE 68, *LT 171, *HU 106630, *RO 2165

 

(mod.)(15)

Bernstein

*CZ 1151, *DE 6880, (*)LU 6056, *AT 898

 

(mod.)(15)

Bisanzio

*IT 101

 

(add.)

Brokat

 

 

(del.)

Bruce

*DE 25, *LT 91

 

(mod.)(15)

Campesino

*BE 787, *DE 1410, *FR S8520, *NL 1077

 

(mod.)(15)

Costello

*FR S14472, *UK 1335

 

(mod.)(15)

Curier

*DE 8266

 

(add.)(15)

Dante

*DK 35

 

(mod.)(15)

Design

 

 

(del.)

Dichter

*DE 8887

 

(mod.)(15)

Dinosor

 

 

f: 30.6.2021

Diskett

*FI 6124, *SE 71

 

(mod.)(16)

Effendi

*DE 55

 

(add.)(15)

Emilio

*AT 5, *FI 6169

 

(mod.)(15)

Ennsio

 

 

f: 30.6.2021

Estivus

*PL 933

 

(mod.)(15)

Eurofit

*CZ 420

 

(mod.)(15)

Fajer

 

 

(del.)

Famulus

*EE 11, *LV 81, *LT 51

 

(mod.)(15)

Fenomen

*FR S14472, *LT 127, *HU 157951, *SK 424

 

(mod.)(15)

Feria

*CZ 1005, *SK 583

 

(mod.)(15)

Florens

*EE 102

 

(add.)(16)

Foxx

*DE 10123

 

(add.)(15)

Glaucus

 

 

(del.)

Gleam

*NL 133, *UK 6335

 

(mod.)(15)

Goldspring

*CZ 1364, *FI 6208

 

(mod.)(16)

Gong

*FR S10770

 

(add.)(16)

Govelino

*DE 10353, *LU 6063

 

(mod.)(15)

Guadalupe

*ES 2048

 

(mod.)(16)

Gunilla

*LT 42

 

(add.)(15)

Hacksta

*LT 42, *SE 71

 

(mod.)(15)

Helmond

*DE 6880

 

(mod.)(15)

Ignis

 

 

(del.)

Iisakki

*FI 6102

 

(add.)(16)

Ikarus

*DE 39

 

(add.)(15)

Ilona

 

 

(del.)

Jafet

 

 

(del.)

Janne

*EE 99, *LT 176, *FI 6204

 

(mod.)(15)

Kapitol

*DK 198, *LT 160

 

(mod.)(16)

Kena DS

*EE 27, *LT 32

 

(mod.)(15)

KWS Drop

*HR 745

 

(add.)(15)

KWS Eternity

*DE 129, *LV 156, *LT 41

 

(mod.)(15)

KWS Firefly

*DK 225, *DE 4625, *UK 1335

 

(mod.)(15)

KWS Fontas

*DE 129, *LT 41

 

(mod.)(15)

KWS Kilburn

*DE 4625, *UK 1335

 

(mod.)(16)

KWS Kiran

*LV 156, *LT 41, *PL 53

 

(mod.)(15)

KWS Scimitar

*DK 225, *DE 4625, *UK 1335

 

(mod.)(15)

KWS Starlight

*DE 129, *EE 58, *LT 41

 

(mod.)(16)

KWS Sverre

*DK 230

 

(add.)(15)

Lahertis

 

 

(del.)

Lakaja DS

*LT 32

 

(add.)(15)

Lavantus

*PL 933

 

(mod.)(15)

Leidi

*EE 4

 

(mod.)(16)

Levels

*EE 46, *LT 42

 

(mod.)(16)

LG Akkurat

*DE 1323

 

(add.)(15)

LG Graduate

*NL 1009, *UK 224

 

(mod.)(15)

LG Quadrant

*DK 223

 

(add.)(15)

LG Vertikal

*BE 717, *DE 1323, *NL 1054

 

(mod.)(15)

Lilliput

*IT 101

 

(add.)(15)

Magnus

 

 

(del.)

Manager

*DE 7256, (*)LU 6021

 

(mod.)(15)

Mangold

*DK 255

 

(add.)(15)

Mescal

 

 

(del.)

Morten

*DK 109

 

(add.)(15)

Motiv

*DK 230

 

(add.)(15)

Mulika

*NL 151, *UK 6149

 

(mod.)(16)

Naxos

 

 

(del.)

Nexera 86

*SI 601

 

(add.)(15)

Nexera 923

*SI 601

 

(add.)(15)

Nimfa

*LT 59, *PL 611

 

(mod.)(16)

Noce

 

 

(del.)

Norin

*DE 6880

 

(mod.)(15)

Opal

*DE 6880

 

(mod.)(15)

Oponent

*LT 51

 

(add.)(15)

Paderno

 

 

(del.)

Pep

*DE 2889

 

(add.)(15)

Phileas

 

 

f: 30.6.2021

Pitoma

 

 

(del.)

PKB Kristina

*RO 2074

 

(add.)(15)

PKB Merkur

*RO 2074

 

(add.)(15)

PKB Roxanda

*RO 2074

 

(add.)(15)

Ponticus

*DE 214, *LT 204, (*)LU 6030

 

(mod.)(15)

Reflection

*NL 133, *UK 897

 

(mod.)(15)

RGT Hasseth

 

 

(del.)

RGT Paddington

 

 

(del.)

Rivero

*CZ 77, *LT 60, *PL 306

 

(mod.)(15)

Roderik

*DE 10353

 

(mod.)(15)

Rusałka

*LT 59, *PL 611

 

(mod.)(16)

Sarastro

*DE 10353

 

(add.)(15)

Schamane

 

 

(del.)

Signal

*EE 110, *LT 193

 

(mod.)(16)

Sokrates

 

 

(del.)

Sonett

*DE 9583, *LT 42, (*)LU 6056

 

(mod.)(16)

Starway

 

 

f: 30.6.2021

STRU M382

 

 

(del.)

SU Aventinus

*DE 8962

 

(add.)(15)

SU Selke

*DE 9056

 

(add.)(15)

Suleva DS

*LT 32

 

(add.)(15)

SW Kadrilj

*DE 9583, *LU 6025, *AT 894

 

(mod.)(16)

SY Fashion

 

 

f: 30.6.2021

SY Griffin

*NL 133, *UK 897

 

(mod.)(15)

SY Koniko

*DE 6880

 

(add.)(15)

SY Loki

*NL 133, *UK 897

 

(mod.)(15)

Tabasco

*NL 217

 

(mod.)(15)

Taquet

*ES 2048

 

(add.)(15)

Thasos

 

 

(del.)

Tibet

 

 

(del.)

Tilliko

*DE 10353, *AT 5

 

(mod.)(15)

Titanus

*LT 51, *PL 205

 

(mod.)(15)

Toras

*DE 6880

 

(mod.)(15)

Trebelir

*DE 10353

 

(mod.)(15)

Tritus

*LV 193, *LT 193

 

(mod.)(16)

Vallese

 

 

(del.)

Vilnius

*EE 61, *LT 204

 

(add.)(16)

Vinjett

*CZ 1523

*NO 323

(mod.)(16)

WPB Pointer

 

 

(del.)

Zeppelin

*CZ 1151, *DE 6880

 

(mod.)(15)

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat

1

2

3

4

Baio

 

 

(del.)

Cannizzo

 

 

(del.)

Saadi

 

 

f: 30.6.2021

SY 516079

*IT 60

 

(add.)(32)

Torrese

 

 

(del.)

Vitron

*ES x

 

(mod.)

106. Triticum durum Desf. - Durum wheat - Conservation varieties

1

2

3

4

Francesa

*IT 1708

 

(add.)

Region of origin:Province di Enna e Catania

Scavuzza

*IT 1656

 

(add.)

Region of origin:Province di Agrigento. Messina, Trapani e Palermo

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat

1

2

3

4

Fridemar SZS

*DE 3813

 

(add.)(15)

107. Triticum spelta L. - Spelt wheat - Conservation varieties

1

2

3

4

Emiliano

*DE 10353

 

(add.)(15)

Region of origin: Germany

108. Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

4

4

 

 

 

Index maturitas(25)

Forma H(26)

 

Abgaro

 

 

 

 

(del.)

Acimill

 

 

 

 

(del.)

Activiti CS

*LT 186

 

 

 

(add.)(16)

Adamanto

*DE 105

 

 

T

(add.)

Adept

*UK 667

 

195

S

(mod.)(17)

Afutey

*FR S12142

 

 

 

(add.)

Agapia

*LT 186

 

 

 

(add.)(16)

Agenic

 

 

 

 

(del.)

Agriana

 

 

 

 

(del.)

Agrister

*BG 21, *IT x

 

600

S

(mod.)

ex: PL (8.5.2006)*

Agromilas

*DE 105

 

 

S

(add.)

Alabanga

*LT 192

 

 

 

(add.)(16)

Alonso

*LT 161

 

 

 

(add.)(16)

Alpamaio

 

 

 

 

(del.)

Amello

*DE 1328, *AT 20

 

250

T

(mod.)

Amisti CS

*IT 345

 

200

S

(add.)

Anovi CS

*FR S8197, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Anvil

 

 

210

S

f: 30.6.2021

Arabesque

*IT 345

 

200

S

(add.)

AS200

*HR 743

 

300

S

(add.)(32)

AS201

*HR 743

 

300

S

(add.)(32)

AS180 Silaž

*HR 743

 

700

S

(add.)(32)

AS702

*HR 743

 

700

S

(add.)(32)

Astrosilo

*LT 192

 

 

 

(add.)(16)

Atrans

*SI 220

 

300

S

(add.)

Atrium

*NL 708

 

 

S

(mod.)(17)

B2190

*SK 450

 

190

S

(add.)(32)

Balenda

 

 

 

 

(del.)

Bavasto

*IT 272, *SK 604

 

230

S

(mod.)

BC 418 B

 

 

 

 

(add.)

= Jennifer

Beacon

 

 

 

 

(del.)

Bellini

 

 

 

 

(del.)

Berlioz

*SK 450

 

430

S

(add.)

Blackrock

*IT x

 

 

 

(add.)

Bongran

 

 

 

 

(del.)

Bowen YG

*ES x

 

400

S

(add.)(34)

Bringa

*LT 192

 

 

 

(add.)(16)

Buda

 

 

 

S

f: 30.6.2021

Buonarroti

 

 

 

 

(del.)

Buumbay

*IT x

 

 

 

(add.)

Cadurci CS

 

 

 

 

(del.)

Cannavaro

*DE 105

 

300

T

(mod.)

Carisma

 

 

 

 

(del.)

Carleso

*LT 153

 

 

 

(add.)(16)

Codilate

 

 

 

 

(del.)

Converti

*IT x

 

 

 

(add.)

Corti CS

 

 

 

 

(del.)

Courtney

*SK 406

 

400

S

(mod.)

Crosbey

*FR 45164

 

 

 

(add.)

Cuartal

 

 

 

 

(del.)

Dagobert

 

 

 

 

(del.)

Damario

*FR S14400

 

 

 

(add.)

Demsey

 

 

 

S

f: 30.6.2021

Densiti CS

*IT 345

 

200

S

(add.)

Digital

*IT 524, *NL 1012

 

200

S

(mod.)

DK287

*ES x

 

200

S

(mod.)(32)

DKC 3089

 

 

 

 

(del.)

DKC3096

*DE 7502, *IT 469

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3097

*DE 7502

 

 

S

(add.)(32)

DKC3172

*NL 662

 

 

 

(mod.)(32)

DKC3301

*IT x

 

200

S

(mod.)(17)(32)

DKC3314

 

 

 

S

f: 30.6.2021

DKC3318

 

 

 

S

f: 30.6.2021

DKC3332

*PT 374

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3343

 

 

 

T

f: 30.6.2021

DKC3417

*CZ 1114

 

250

S

(mod.)(32)

DKC3561

 

 

 

 

(del.)

DKC3697

*FR S12142, *IT 469

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3787

*FR S12142, *SK 438

 

260

S

(add.)(32)

DKC3884

*FR S12142, *SK 438

 

250

S

(add.)(32)

DKC3888

*FR S12142, *IT 469

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3973

*SK 438

 

280

S

(add.)(32)

DKC4190

 

 

300

S

f: 30.6.2021

DKC6085

*ES x

 

500

S

(mod.)(32)

DKC6089

*HR 277

 

500

S

(mod.)(32)

DKC6120

*ES x, *HR 277

 

700

S

(mod.)(32)

DKC6664YG

*ES x

 

700

S

(add.)(32)(34)

DKC6681

*ES x, *IT x

 

700

S

(add.)(32)

DKC6761YG

*ES x

 

700

S

(add.)(32)(34)

Dravus

*SI 220

 

290

S

(add.)

DS1890B

*NL 150

 

 

 

(add.)(32)

DS1891B

*DE 8703

 

 

T

(add.)(32)

DS1901C

*DE 8703, *IT 1326

 

200

S

(mod.)(32)

Emoniana

*SI 220

 

270

S

(add.)

Epikur

*FR S12142

 

 

 

(add.)

EQ3041

*SK 438

 

230

S

(add.)(32)

ES Ardent

 

 

 

 

(del.)

ES Ardent

*NL 1028, *UK 6058

 

 

T

(mod.)

ES Biomass

 

 

 

 

(del.)

ES Bond

*DE 3501

 

 

S

(add.)

ES Broadway

*FR 11619

 

 

 

(add.)

ES Cadran

 

 

 

 

(del.)

ES Constance

*NL 149

 

 

 

(add.)

ES Fortress

 

 

200

S

f: 30.6.2020

ES Holidays

*BG 22, *SK 507

 

460

S

(mod.)

ES Katamaran

*FR 11619, *AT 772

 

260

S

(mod.)

ES Legolas

*LT 106, *UK 6058

 

 

S

(mod.)(16)

ES Lizzie

*NL 1028

 

 

 

(add.)

ES Newmilk

*CZ 1133

 

200

S

(mod.)

ES Ninfea

 

 

 

 

(del.)

ES Palladium

*DE 3501

 

 

S

(add.)

ES Picker

*NL 1028, *UK 6058

 

 

 

(mod.)

ES Remington

*NL 1028, *UK 6058

 

 

T

(mod.)

ES Rhodium

*FR 11619

 

 

 

(add.)

ES Runway

*FR 11619, *AT 772

 

290

S

(mod.)

ES Vanille

*NL 1028, *UK 6054

 

 

T

(mod.)

ES Wellington

*DE 3501

 

 

S

(add.)

Farmanager

*IT 272

 

200

S

(mod.)

Farmidabel

*DE 3351, *IT 272, *NL 787

 

200

S

(mod.)

Farmueller

*NL 1012

 

 

 

(add.)

Farmurphy

*DE 3351, *IT 272

 

200

S

(mod.)

Fergus

 

 

 

 

(del.)

Fillmore

 

 

 

 

(del.)

Flixus

*SK 604

 

240

S

(add.)

Friendli CS

*DE 2660, *NL 1056

 

 

S

(mod.)

Gedimo

*FR S14400

 

 

 

(add.)

Genesis

 

 

 

 

(del.)

Gertrude

*IT 272, *NL 1012

 

200

S

(mod.)

Giannino

 

 

 

 

(del.)

GL Aldera

 

 

 

 

(del.)

GL Bella

 

 

 

 

(del.)

Gobelin

*IT x

 

 

 

(add.)

Goia

 

 

 

 

(del.)

Goldeclat

 

 

 

 

(del.)

Goldston

 

 

 

 

(del.)

Gratitud

*IT 1125

 

200

S

(add.)

Haruka

*DE 105

 

 

S

(add.)

Hobbit

 

 

 

 

(del.)

Honoro

*LT 153, *SK 60

 

190

T

(mod.)(16)

Integra

 

 

 

T

f: 30.6.2021

Intensi

*IT x

 

 

 

(add.)

Investa

 

 

 

S

f: 30.6.2021

Invicta

 

 

 

 

(del.)

Irrideos

*ES x

 

500

S

(add.)

ISH506

 

 

 

 

(del.)

ISH607

 

 

 

 

(del.)

Istelia

*IT x

 

 

 

(add.)

Isteo

*FR S12142

 

 

 

(add.)

ISX17301

*IT 1338

 

300

S

(add.)

Ixabel YG

*ES x

 

700

S

(add.)(34)

Ixtoria

*IT x, *AT 708

 

350

S

(mod.)

Janeen

*DE 275

 

 

S

(add.)

Janett

*IT x

 

500

S

(mod.)

Jennifer

*HR 10, *HU 106146

 

480

 

(mod.)

ex: PL (8.5.2006)*

BC 418

HR

Jodie

*RO 2111, *SK 406

 

300

T

(mod.)

Karenine

 

 

 

S

f: 30.6.2021

Kefieros YG

*ES x

 

700

S

(add.)(34)

Kerala

*HU 108843, *AT 708, *SK 438

 

350

S

(mod.)

Kimberley

 

 

400

S

f: 30.6.2021

Kiwas

 

 

400

S

f: 30.6.2021

Kokon

 

 

 

T

f: 30.6.2021

KWS Edusa

*IT 264

 

700

S

(add.)

KWS Febus

*IT 264

 

200

S

(add.)

KWS Gandalf

*IT 264

 

200

S

(add.)

KWS Granados

*FR S14400

 

 

 

(add.)

KWS Gunnario

*DE 105

 

 

T

(add.)

KWS Gustavius

*DE 105

 

 

S

(add.)

KWS Jaipur

*FR S14400

 

 

 

(add.)

KWS Johaninio

*DE 105

 

 

S

(add.)

KWS Keiya YG

*ES x, *PT 120

 

700

S

(mod.)(34)

KWS Laurencio

 

 

 

 

(del.)

KWS Odorico

*FR S14400

 

 

 

(add.)

KWS Robertino

*DE 105

 

 

S

(add.)

KWS Starinio

*FR S14400

 

 

 

(add.)

KWS Trapper

*FR S14400

 

 

 

(add.)

KWSEK 534

*DE 105

 

 

S

(add.)(32)(33)

KWSEK 535

*DE 105

 

 

S

(add.)(32)(33)

Lamaxx

 

 

 

 

(del.)

Lavena

*IT 370

 

200

S

(mod.)

LBS1316

*SK 450

 

200

S

(add.)(32)

LBS3032

*SK 450

 

270

S

(add.)(32)

Leguan

*DE 105

 

 

S

(add.)

Leonidas

*SI 91

 

400

S

(add.)

Levance

*ES x

 

600

S

(add.)

LG2533

*BG 21, *IT x, *HU 132938

 

600

S

(mod.)

ex: PL (8.5.2006)*(32)

LG30179

*DK 223, *AT 888, *PL 738

 

200

S

(mod.)(32)

LG30211

*IE 302, *NL 741

 

210

S

(mod.)(17)(32)

LG30215

*CZ 1405, *DE 8033, *FR 44360, *NL 756, *AT 562, *PL 738

 

250

S

(mod.)(32)

LG30223

*BE 842, *NL 708

 

 

S

(mod.)(32)

LG30224

*NL 708

 

 

S

(mod.)(32)

LG30233

*BE 842, *DE 1220

 

 

S

(mod.)(32)

LG30240

*PL 738

 

240

S

(mod.)(32)

LG30444

*FR 44360, *IT x

 

400

S

(mod.)(32)

LG30491

*FR 44420, *IT x

 

500

S

(mod.)(32)

LG30533

 

 

 

 

(del.)

LG30550

*IT x

 

500

S

(mod.)(32)

LG31207

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31214

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31220

*NL 1009

 

 

 

(add.)(32)

LG31225

*FR 45164, *NL 1009, *SK 406

 

220

T

(mod.)(32)

LG31238

*DE 275

 

 

S

(add.)(32)

LG31245

*DE 275, *NL 1009

 

 

S

(add.)(32)

LG31255

*CZ 1405, *FR 44360, *PL 738, *SK 406

 

210

T

(mod.)(32)

LG31280

*FR 45164

 

 

 

(add.)(32)

LG31285

*DE 275

 

 

S

(add.)(32)

LG31492

 

 

 

 

(del.)

LG3232

 

 

 

 

(del.)

LG3258

*CZ 1405

 

 

S

(mod.)(32)

LG3350

*BG 21, *HU 132938, *RO 2111, *SK 406

 

370

S

(mod.)(32)

LG3540

 

 

500

S

f: 30.6.2020

LG3713

 

 

 

 

(del.)

Loisane

*HR 154

 

400

S

(mod.)

Lukiluk

*FR S12142, *IT x

 

200

S

(mod.)

Mackenro

*FR S13804, *IT 1125

 

300

S

(mod.)

Maeva

 

 

 

 

f: 30.6.2021

Magan

*IT x

 

 

 

(add.)

Malaga

*LT 161

 

 

 

(add.)(16)

Maryjane

*LT 161

 

 

 

(add.)(16)

MAS 12V

 

 

 

 

(del.)

MAS 27CR

 

 

 

 

(del.)

MAS 32F

 

 

 

 

(del.)

MAS 36WX

*FR S12923, *IT 370

 

200

S

(mod.)(32)

Miguel

 

 

 

 

(del.)

Mogador

 

 

 

 

(del.)

Mojito

*LT 161

 

 

T

(add.)

ant. MAS 12V(16)(32)

Monty

*DK 223

 

 

T

(mod.)

Motivi CS

*FR S8197, *IT 345

 

200

S

(add.)

Mv Koramag

*SK 188

 

200

T

(add.)

Mv Vivasil

*SK 188

 

430

T

(add.)

NK Gigantic

 

 

 

 

(del.)

NK Palmic

 

 

 

 

(del.)

NK Realitic

 

 

 

 

(del.)

NK Symba

*HR 102

 

200

S

(mod.)

Nonius

 

 

 

 

(del.)

= Miguel

NS 4052

*SI 160

 

410

S

(add.)(32)

OS3114

*HR 67

 

300

S

(add.)(32)

OS5117

*HR 67

 

500

S

(add.)(32)

P0312Y

*ES 142

 

400

S

(add.)(32)(34)

P2046

*IT 53

 

700

S

(add.)

P2105

*ES 142, *IT x

 

700

S

(add.)(32)

P2105Y

*ES 142

 

700

S

(add.)(32)(34)

P7378

*DE 514, *FR S10858, *UK 1891

 

 

S

(mod.)(32)

P7460

*DE 514

 

 

S

(add.)(32)

P7673

*NL 1070

 

 

 

(add.)(32)

P8171

*SK 450

 

250

S

(add.)(32)

P8244

*DE 514, *NL 1070

 

 

T

(add.)(32)

P8358

*SK 450

 

260

S

(add.)(32)

P8742

*DE 514, *IT 53

 

200

S

(mod.)(32)

P9241Y

*ES 142

 

200

S

(add.)(32)(34)

Padua

*LT 194

 

 

 

(add.)(16)

Pedini

*ES x, *IT x

 

500

S

(mod.)

Pescali

*FR S12142, *IT x

 

400

S

(mod.)

Pianello

*FR S12142, *IT x

 

500

S

(add.)

Poncho

 

 

500

S

f: 30.6.2020

PR34N43

*IT x

 

400

S

(mod.)

ex: PL (8.5.2006)*(32)

PR36K87

 

 

440

S

f: 30.6.2020

PR37F73

*BG 34, *HR 214, *HU 149204

 

440

S

(mod.)(32)

PR39T13

 

 

290

S

f: 30.6.2021

Prestige

 

 

 

 

(del.)

Proxima

 

 

 

 

(del.)

Resolute

*NL 1009

 

 

 

(add.)

RGT Abanaxx

*NL 1046

 

 

 

(add.)

RGT Arixxtote

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Bonifoxx

*NL 1046

 

 

 

(add.)

RGT Boraxxe

*IT 1125

 

200

S

(add.)

RGT Exxclusiv Waxy

*FR S13804

 

 

 

(add.)

RGT Inedixx

*FR S13804, *AT 775

 

360

S

(mod.)

RGT Lexxtour Duo

*FR S13804

 

 

 

(add.)

RGT Mikaelixx

*FR S13804

 

 

 

(add.)

RGT Orvalexx

 

 

 

 

(del.)

RGT Oxxerio

*NL 1046

 

 

 

(add.)

RGT Xxeroxx

*IT 1125

 

200

S

(add.)

Rocxi CS

 

 

 

 

(del.)

Rudolfov60

*HR 67

 

700

S

(add.)

San Alexi RH

*FR 72

 

 

 

(add.)

San Benito RH

*FR 72

 

 

 

(add.)

Schokolade

*IT 272, *SK 604

 

220

S

(mod.)

Scrabble

*DE 2660, *UK 1940

 

 

T

(mod.)

Sekt

*IT 254, *NL 1012

 

200

S

(mod.)

Sensass

*LT 161, *SK 365

 

260

S

(mod.)(16)

Sheddar

*LT 161, *UK 820

 

 

S

(mod.)(16)

Sherley

*CZ 1405

 

350

S

(mod.)

Shimani

*FR S12142

 

 

 

(add.)

Siros

 

 

 

 

(del.)

Solemio

*LT 161, *SK 365

 

230

T

(mod.)(16)

Spitzberg

 

 

 

 

(del.)

Stivi CS

*IT 345, *AT 649

 

200

S

(mod.)

Sunshinos

*DE 8033, *NL 741

 

 

S

(mod.)

Sunstar

*NL 741

 

 

S

(mod.)

Sunter

 

 

 

 

(del.)

SY Abelardo

*DE 6880, *NL 1029, *AT 543

 

250

S

(mod.)

SY Calo

*DE 6880, *FR S14123, *IT 1164, *AT 543

 

200

S

(mod.)

SY Glorius

*DE 6880, *AT 543

 

300

S

(mod.)

SY Leopoldo

*DE 6880, *NL 1029

 

 

S

(add.)

SY Premeo

*FR S14123, *IT 1164

 

200

S

(mod.)

SY Respect

*NL 1029, *UK 1961

 

 

S

(mod.)

Syngapur

*IT x

 

 

 

(add.)

Tacki CS

 

 

 

 

(del.)

Tallway

*FR S12142

 

 

 

(add.)

Teradata

*IT x

 

 

 

(add.)

Texero

*SK 438

 

370

S

(add.)

Trooper

*NL 1009

 

 

 

(add.)

Vulpix

*SI 587

 

260

S

(add.)

Wichita

 

 

500

S

f: 30.6.2021

Ypsilos

 

 

 

 

(del.)

ZE Albertina

*SK 250

 

460

S

(add.)

ZP299

*HR 188

 

300

S

(add.)

V

109. Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Adorata

*DE 3052

 

(add.)

Alwara

 

 

(del.)

Andeana

*UK 6174

 

(add.)

Annegret

*DE 3052

 

(mod.)

Anya

*NL 153, *UK 6195

 

(mod.)

Apache

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Argos

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Axenia

*DE 3052

 

(mod.)

Ballydoon

*IE 4, *UK 557

 

(mod.)

Baltic Cream

 

 

f: 30.6.2019

Bartina

(*)LU 21017, *NL 463

 

(mod.)

Bavapom

 

 

(del.)

Berber

*CZ 1018, *DE 8848, *NL 429, *AT 572, *PL 599

*NO 476

(mod.)

Brooke

*NL 1076, *UK 6127

 

(mod.)

Bute

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Bute

 

 

(mod.)

Cammeo

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Caprice

*DE 3052

 

(mod.)

Celine

*NL 157

 

(add.)

Chopin

*HR 32, *NL x, *UK 4027

 

(mod.)

Damaris

*DE 3052

 

(mod.)

Divaa

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Donella

 

 

(del.)

Escada

*DE 3532

 

(add.)

Estrella

*DE 3052

 

(mod.)

Eurobravo

 

 

f: 30.6.2019

Fabiana

 

 

(del.)

Fioretta

 

 

(del.)

Francis

*DE 3941

 

(add.)

Francisca

 

 

(del.)

Frisia

*NL 429

 

(mod.)

Gemson

*NL 1071, *UK 6131

 

(mod.)

Harmony

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Harry

*IE 316, *UK 6345

 

(mod.)

Ilaria

 

 

(del.)

Inca Rosa

*UK 6174

 

(add.)

Irish Gold

*IE x

 

(add.)

Irmi

 

 

(del.)

Jester

*NL 1078, *UK 1091

 

(mod.)

Jule

*DE 2352

 

(add.)

Justbake

*NL 1017

 

(add.)

Kestrel

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

KIS Mirna

 

 

f: 30.6.2021

Lady Balfour

*NL 1078, *UK 1091

 

(mod.)

Lea

*DE 2352

 

(add.)

Libertie

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Liora

*DE 3052

 

(mod.)

Lomond

*IE 316, *UK 6345

 

(mod.)

Loreen

*DE 3052

 

(mod.)

Lubeca

*DE 3052

 

(mod.)

Magnat

 

 

f: 30.6.2021

Marion

*DE 3532

 

(add.)

Marta

*DE 2352

 

(add.)

Maruscha

*DE 3052

 

(mod.)

Marvel

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Mary Ann

*DE 3052

 

(add.)

Mascha

*DE 3052

 

(mod.)

Maxine

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Megara

 

 

(del.)

Merle

*DE 2352

 

(add.)

Merlin

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Mette

 

 

(del.)

Mimi

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Montis

*DE 3941

 

(add.)

Natalia

*DE 2352

 

(add.)

Nevada

*DE 3532

 

(add.)

Newton

*NL 1075, *UK 6127

 

(mod.)

Nieta

*NL 1013, *UK 1038

 

(mod.)

Olivia

*DE 3532

 

(add.)

Orwell

*NL 1075, *UK 6135

 

(mod.)

Osprey

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Oxania

*DE 3052

 

(mod.)

Panda

 

 

f: 30.6.2020

Petra

*DE 2391

 

(add.)

Picus

*DE 3052

 

(add.)

Poseidon

*NL 1024

 

(add.)

Primadonna

 

 

(del.)

Purple Majesty

*NL 153, *UK 6195

 

(mod.)

Rafaela

*CZ 43

 

(mod.)

Ragna

*DE 2352

 

(add.)

Redlana

 

 

(del.)

Renate

 

 

(del.)

Rikea

*DE 3052

 

(mod.)

Rosan

*DE 3052

 

(add.)

Rubino

 

 

(del.)

Sandra

*DE 2391

 

(add.)

Sandrin

 

 

f: 30.6.2019

Saphia

*DE 3052

 

(mod.)

Scapa

*NL 1078, *UK 6417

 

(mod.)

Serafina

*DE 3052

 

(mod.)

Shelford

*NL 1075, *UK 6127

 

(mod.)

Sibu

*CZ 43

 

(mod.)

Smiths Comet

*NL 1075, *UK 6127

 

(mod.)

Sorrento

*NL 1078, *UK 1091

 

(mod.)

Stefanie

*DE 3052

 

(mod.)

Sunlight

*IE x

 

(add.)

Sunrise

*NL 157, *UK 6034

 

(mod.)

Swift

*NL 157, *UK 1874

 

(mod.)

Taurus

*NL 429

 

(mod.)

Vales Sovereign

*NL 1078, *UK 1091

 

(mod.)

Valisa