4.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 125/4


Ansökningsomgång inom 2019 års arbetsplan för biobaserade industrier i offentlig-privata partnerskap

(2019/C 125/04)

Härmed utlyses ansökningsomgång och tillhörande aktiviteter inom 2019 års arbetsplan för biobaserade industrier i offentlig-privata partnerskap.

Ansökningar kan lämnas in för följande ansökningsomgång: H2020-BBI-JTI-2019

Arbetsplanen, inklusive tidsfrister och budgetar för aktiviteterna, finns på webbplatsen Funding & Tenders Portal (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), tillsammans med praktisk information om ansökningsomgången och dess tillhörande aktiviteter, samt riktlinjer för sökande om hur ansökningar ska lämnas in. Alla dessa uppgifter på webbplatsen Portal kommer vid behov att uppdateras.