1.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 39/20


Inbjudan att lämna projektförslag

Idéer som förändrar världen – EIB-institutets turnering för social innovation 2019

(2019/C 39/13)

EIB-institutet arrangerar den åttonde turneringen för social innovation

Turneringen för social innovation (SIT) främjar innovativa idéer och belönar initiativ som ger en samhälls- och miljöpåverkan och omfattar projekt inom en rad områden – från utbildning, hälsovård och jobbskapande till ny teknik, nya system och nya processer. Alla projekt tävlar om två priser i en allmän kategori och årets projekt som handlar om hållbar konsumtion och produktion (inklusive den cirkulära ekonomin) tävlar också om två priser i en särskild kategori. De vinnande projekten i båda kategorierna tilldelas ett första- eller andrapris på 50 000 euro respektive 20 000 euro.

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

För ytterligare information om turneringen och hur ett innovativt förslag kan lämnas in, se http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/