6.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 400/12


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2018/C 400/06)

Image

Nationell sida på det nya minnesmynt avsett att sättas i omlopp med valören 2 euro som utges av Republiken San Marino

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt med valören 2 euro avsedda att sättas i omlopp, om vissa villkor är uppfyllda. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Republiken San Marino

Tema : 420-årsminnet av Gian Lorenzo Berninis födelse

Beskrivning : Åtsidans inre fält upptas av Berninis ”byst av Costanza Bonarelli” samt årtalen ”1598–2018”. Till vänster om bysten omskriften ”SAN MARINO” och till höger ”BERNINI”. Bokstaven ”R”, som är Roms myntortsmärke, och formgivarens initialer ”A.M.” - Annalisa Masini återfinns till höger i det inre fältet.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

60 500

Utgivning : September 2018


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).