2.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 79/18


Ansökningsomgång inom arbetsprogrammet Bidrag på området transeuropeiska telenät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, perioden 2014–2020

(Kommissionens genomförandebeslut C(2018) 568)

(2018/C 79/07)

Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik utlyser härmed följande ansökningsomgång för projektbidrag i enlighet med de prioriteringar och mål som anges i arbetsprogrammet för 2018 på området transeuropeiska telenät, inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, för perioden 2014–2020.

Förslag kan lämnas in för följande ansökningsomgång:

CEF-TC-2018-1: E-arkivering

Den totala preliminära budgeten för projektförslag som väljs ut inom denna ansökningsomgång uppgår till 1,53 miljoner euro.

Ansökningar ska lämnas in senast den 3 maj 2018.

Dokumentation om respektive ansökningsomgångar finns på webbplatsen för CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals