28.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 368/6


Ansökningsomgångar och därmed förknippade verksamheter som omfattas av arbetsprogrammet för perioden 2018–2020 inom ramen för Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) – och arbetsprogrammet för år 2018 inom ramen för Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018), som kompletterar Horisont 2020

(2017/C 368/05)

Härmed tillkännages inledningen av ansökningsomgångar och därmed förknippade verksamheter som omfattas av arbetsprogrammet för perioden 2018–2020 inom ramen för Horisont 2020: ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och arbetsprogrammet för år 2018 inom ramen för Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2014–2018) som kompletterar Horisont 2020.

Kommissionen antog genom besluten C(2017) 7123 och C(2017) 7124 av den 27 oktober 2017 två arbetsprogram som omfattar ansökningsomgångar och därmed förknippade verksamheter.

Dessa är beroende av om den budgetansvariga myndigheten avsätter anslag i budgetförslaget för de relevanta åren eller, om budgeten för ett visst år inte antas, såsom medges i systemet med tillfälliga tolftedelar.

Dessa arbetsprogram, inklusive tidsfrister och budgetar för verksamheterna, finns på webbplatsen Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) tillsammans med praktisk information om ansökningsomgångarna och därmed förknippade verksamheter, samt vägledning för sökande om inlämning av förslag. Alla dessa uppgifter på webbplatsen Participant Portal kommer vid behov att uppdateras.

Förslag kan på detta stadium endast lämnas in för ämnen märkta ”2018” i de ansökningsomgångar som lagts ut på webbplatsen Participant Portal. Information om när förslag kan lämnas in för ämnen märkta ”2019” och ”2020” kommer att lämnas i ett senare skede på webbplatsen Participant Portal.