2.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/2


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2017/C 66/02)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Lettland

Tema : Landskapet Kurzeme

Beskrivning : I mitten Kurzemes landskapsvapen, och ovanför detta, namnet på det utgivande landet ”LATVIJA” samt nedtill ”KURZEME”. Präglingsåret ”2017” återfinns till höger om vapnet.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga :

Ungefärligt utgivningsdatum : September 2017.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1, för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).