22.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 374/3


Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

(2014/C 374/03)

Image

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) får medlemsstaterna i euroområdet och de länder som har ingått ett monetärt avtal med Europeiska unionen om utgivning av euromynt ge ut minnesmynt i euro avsedda att sättas i omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören 2 euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra euromynt med valören 2 euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande land : Lettland.

Tema : Lettiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Beskrivning : Utformningen visar det lettiska EU-ordförandeskapets officiella logotyp. Logotypen ska kompletteras med bokstäverna LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ (”LETTISKA EU-ORDFÖRANDESKAPET”) och webbplatsen för ordförandeskapet ”EU2015.LV”.

I myntets yttre fält återfinns EU-flaggans tolv stjärnor.

Myntupplaga : 2 miljoner

Ungefärligt utgivningsdatum : Januari 2015.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som gavs ut 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).