12.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 10/2


Ny nationell sida på euromynt som ska sättas i omlopp

2012/C 10/02

Image

Nationell sida på det nya minnesmynt med valören 2 euro som utges av Tyskland

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som i sin yrkesutövning hanterar mynt, liksom den breda allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) har medlemsstaterna i euroområdet, och de länder som har slutit ett monetärt avtal med gemenskapen om utgivning av euromynt, rätt att ge ut minnesmynt i euro avsedda för omlopp, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, särskilt att endast mynt med valören två euro ges ut. Dessa mynt har samma tekniska egenskaper som andra mynt med valören två euro, men deras nationella sida har ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Utgivande stat: Tyskland

Tema: Bayern från serien ”Bundesländer”

Beskrivning: Minnesmyntet ”Bayern” har utformats av Erich Ott och visar slottet Neuschwanstein ur det mest berömda perspektivet. Motivet visar slottet från öster, så som besökare kan se det under uppstigningen, med grindstugan i förgrunden och med tornen och turellerna i medeltida stil. Bergspanoramat bakom slottet återges tydligt, liksom slottets läge på en klippa med utsikt över den romantiska Pöllatschlucht. Namnet ”BAYERN” förbinder det avbildade slottet ”Neuschwanstein” med delstaten. Myntmärket för respektive myntverk (A, D, F, G eller J) är placerat på höger sida i myntets inre fält, och konstnärens initialer på vänster sida i myntets inre fält.

I myntets yttre fält finns EU-flaggans tolv stjärnor. Mellan stjärnorna, längst ned på myntet, står årtalet ”2012”. Utgivarlandets landskod – ”D” – anges högst upp.

Myntupplaga: 30 miljoner

Utgivningsdatum: januari 2012


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för upplysningar om nationella sidor på alla mynt som utgavs 2002.

(2)  Se rådets (ekonomiska och finansiella frågor) slutsatser av den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52).