13.3.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 62/2


Ny nationell sida på euromynt som ska sättas i omlopp

2010/C 62/02

Image

Nationell sida på det nya minnesmynt med valören två euro som utges av Italien

Euromynt avsedda att sättas i omlopp är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera alla som i sin yrkesutövning hanterar mynt, liksom allmänheten, offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser av den 10 februari 2009 (2) har medlemsstaterna i euroområdet, och de länder som har slutit ett monetärt avtal med gemenskapen om utgivning av euromynt, rätt att ge ut minnesmynt i euro avsedda för omlopp på vissa villkor, bland annat att det enbart rör sig om mynt med valören två euro. Dessa mynt ska uppfylla de tekniska specifikationerna för ordinarie euromynt i valören två euro, men på myntets nationella sida finns ett minnes- eller jubileumsmotiv med högt nationellt eller europeiskt symbolvärde.

Medlemsstat: Italien

Anledning: Det är 200 år sedan Camillo Benso, greve av Cavour, föddes.

Beskrivning: På myntets inre fält finns ett porträtt av den italienska statsmannen, till vänster texten ”CAVOUR” och Republiken Italiens monogram ”RI”. Till höger finns ett ”R”, årtalen ”1810” och ”2010” samt konstnären Claudia Momonis initialer ”C.M.”.

På den yttre ringen återges den europeiska flaggans tolv stjärnor.

Ungefärligt utgivningsantal: 4 miljoner mynt

Ungefärligt utgivningsdatum: mars 2010


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1–30 för upplysningar om alla nationella myntsidor som har utgivits 2002.

(2)  Se slutsatserna från Ekofinrådets möte den 10 februari 2009 och kommissionens rekommendation av den 19 december 2008 om gemensamma riktlinjer för utformningen av euromyntens nationella sidor och utgivningen av euromynt avsedda att sättas i omlopp (EUT L 9, 14.1.2009, s. 52–55).