22.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 16/24


Det gemensamma företaget SESAR

(2009/C 16/09)

Det gemensamma företaget för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygtrafiktjänst (SESAR) (rådets förordning (EG) nr 219/2007 och (EG) nr 1361/2008) har lanserat den slutliga fasen av sin första medlemsskapsförhandling. De slutliga anbuden från de 15 utvalda kandidatmedlemmarna måste vara inlämnade senast den 16 februari 2009. För detaljerad information om det gemensamma företaget SESAR, dess aktiviteter och möjliga former till medlemsskap hänvisas till hemsidan www.sesarju.eu