92002E3610

SKRIFTLIG FRÅGA E-3610/02 från Jules Maaten (ELDR) till kommissionen. Nederländernas och övriga EU-regeringars roll i samband med ett eventuellt förbud mot chokladcigaretter.

Europeiska unionens officiella tidning nr 137 E , 12/06/2003 s. 0232 - 0233


SKRIFTLIG FRÅGA E-3610/02

från Jules Maaten (ELDR) till kommissionen

(16 december 2002)

Ämne: Nederländernas och övriga EU-regeringars roll i samband med ett eventuellt förbud mot chokladcigaretter

1. Känner kommissionen till Europaparlamentets resolution Bekämpning av tobaksbruk(1)? Där uppmanas de femton regeringarna att förbjuda chokladcigaretter, som är en traditionell Sankt Nikolaus-present.

2. Är detta inte redan överspelat med tanke på att Världshälsoorganisationen(2) redan tidigare beslutat att denna form av presenter till barn måste bekämpas och att den i detta sammanhang hade stöd från kommissionen och de femton medlemsstaterna, inklusive Nederländerna?

3. Anser kommissionen att tobaksanvändningen faktiskt kommer att minskas genom ett sådant förbud, och menar kommissionen att smuggling av chokladcigaretter måste förhindras? Känner kommissionen till om personer som inte konsumerar något har problem med att dras med i en oönskad konsumtion?

4. Konventets ordförande Valery Giscard d'Estaing var nyligen på audiens hos påven. Är kommissionen beredd att i sin tur på Sankt Nikolaus-afton den 5 december uppvakta Sankt Nikolaus för att be honom att säga åt de femton regeringsgubbarna att sluta upp med sitt bråk?

(1) Resolution av den 21 november 2002.

(2) WHO Framework Convention on Tobacco Control.

Svar från David Byrne på kommissionens vägnar

(17 januari 2003)

1. Det dokument parlamentsledamoten hänvisar till är rådets rekommendation om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll, som antogs den 2 december 2002. Europaparlamentet utarbetade en rapport på eget initiativ om rekommendationen, och föreslog i denna bland annat att sötsaker och leksaker som ser ut som cigaretter skulle förbjudas. Motsvarande bestämmelse finns redan med i rådets rekommendation, där medlemsstaterna uppmanas att förbjuda försäljning av sötsaker och leksaker avsedda för barn och tillverkade med en klar avsikt att produkten och/eller dess förpackning till utseendet skall likna en typ av tobaksvara.

2. I frågan konstateras mycket riktigt att utkastet till Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll innehåller en liknande bestämmelse. Detta betyder dock inte att rekommendationen är överflödig. Förhandlingarna om ramkonventionen pågår för närvarande, så kommissionen vet ännu inte hurdan dess slutgiltiga lydelse kommer att bli, eller vem som kommer att skriva under och ratificera konventionen. Rådets rekommendation ger därför en positiv signal för förhandlingarna kring denna fråga och den kommer förhoppningsvis att uppmuntra de parter som ansluter sig till konventionen att anta en liknande bestämmelse som sedan kunde genomföras på det globala planet.

3. Allmänt sett betonar kommissionen vikten av att prioritera en övergripande politik för tobakskontroll på folkhälsoområdet. Detta är särskilt viktigt med tanke på att barn och ungdomar måste skyddas från tobaksindustrins marknadsföringsaktiviteter. Leksaker och sötsaker som ser ut som cigaretter kan mycket väl locka barn att i ett senare skede pröva på riktiga cigaretter. Bestämmelsen är därför avsedd att skydda ungdomar från hänsynslösa marknadsföringsaktiviteter.

4. Kommissionen har faktiskt haft täta kontakter med Zwarte Piet på Sankt Nikolaus sekretariat och har föreslagit att pepernoten-kakor skulle vara ett lämpligt alternativ för barn, men hittills har inget möte kunnat bekräftas.