3.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/59


Överklagande ingett den 3 februari 2017 – Schmid mot EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Mål T-72/17)

(2017/C 104/83)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Gabriele Schmid (Halbenrain, Österrike) (ombud: advokaten B. Kuchar)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Österrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av varumärket ”Steirisches Kürbiskernöl” – Internationell registrering nr 900 100

Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 7 december 2017 i ärende R 1768/2015-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra det överklagade beslutet, och fastställa att det internationella varumärket nr 900 100 har upphävts inom EU med avseende på samtliga varor,

i andra hand,

ogiltigförklara det överklagade beslutet eftersom det inte visats att det internationella varumärket nr 900 100 har använts som varumärke, och återförvisa ärendet till EUIPO, och

under alla omständigheter förplikta varumärkesinnehavaren att ersätta klagandens kostnader i förfarandet vid EUIPO och i förfarandet vid tribunalen.

Grunder

Åsidosättande av artikel 15.1 i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009.

Åsidosättande av artikel 55.1 i förordning nr 207/2009.