21.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 277/42


Tribunalens dom av den 29 juni 2017 – Martín Osete mot EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE E.A.)

(Förenade målen T-427/16–T-429/16) (1)

((EU-varumärke - Upphävandeförfarande - EU-ordmärkena AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER och AN IDEAL HUSBAND - Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk - Artikel 51.1 a i förordning (EG) nr 207/2009 - Det saknas skälig anledning till att varumärket inte har använts))

(2017/C 277/62)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Isabel Martín Osete (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten V. Wellens)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: D. Gája)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Danielle Rey (Toulouse, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Wallaert och J. Cockain-Barere)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 21 april 2016 (ärende R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 och R 1526/2015-2) om ett upphävandeförfarande mellan Danielle Rey och Isabel Martín Osete.

Domslut

1)

Överklagandena ogillas.

2)

Isabel Martín Osete sak ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 343, 19.9.2016.