23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/3


Överklagande ingett den 26 september 2016 av Francisco Javier Rosa Rodriguez av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 20 juli 2016 i mål T-358/16, Rosa Rodriguez mot Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Mål C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Francisco Javier Rosa Rodriguez (ombud: advokaten J. Velasco Velasco)

Övrig part i målet: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Genom beslut av den 8 december 2016 ogillade domstolen (nionde avdelningen) överklagandet och beslutade att Rosa Rodríguez skulle bära sina egna rättegångskostnader.