29.8.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 17 maj 2016 – Comune di Balzola m.fl. mot Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Mål C-275/16)

(2016/C 314/13)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

Motpart: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tolkningsfrågor

Är artikel 3.7 i lagstiftningsdekret nr 261/99 och artikel 1.276 i lag nr 194/2014 mot bakgrund av en korrekt tolkning av direktiv 97/67/EG (1) förenliga med det nämnda direktivet, mot bakgrund av följande aspekter:

a)

i direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, med ändringar och tillägg, stadgas att medlemsstaterna har skyldighet att säkerställa att de samhällsomfattande posttjänsterna upprätthålls och i detta hänseende se till att insamling och överlämnande av post till adressatens bostad respektive hemvist garanteras ”minst fem arbetsdagar i veckan”,

b)

de nationella tillsynsmyndigheterna i överensstämmelse med direktivet kan bevilja undantag om det föreligger ”omständigheter eller geografiska förhållanden som [bedöms] vara undantagsvis förekommande”,

c)

den nationella tillsynsmyndigheten enligt den italienska lagstiftningen (artikel 3.7 i lagstiftningsdekret nr 261/99 och artikel 1.276 i lag nr 190 av den 23 december 2014 – den så kallade 2015 års finanslagen) är däremot skyldig att bevilja det nämnda undantaget inom bestämda tidsramar varje gång som leverantören av de samhällsomfattande tjänsterna ansöker om det med hänvisning till ”undantagsvis förekommande situationer med avseende på infrastruktur eller geografiska förhållanden i områden med en befolkningstäthet under 200 invånare/km2” även när nämnda förhållanden inte bedöms vara undantagsvis förekommande och omfattar en stor del av landets befolkning (upp till en fjärdedel av befolkningen och därmed – med hänsyn tagen till att det är fråga om områden med lägre befolkningstäthet – upp till en klart mera omfattande del av det nationella territoriet)?”


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 15, 1998, s. 14.