23.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/29


Tribunalens dom av den 6 december 2016 – Tuum mot EUIPO – Thun (TUUM)

(Mål T-635/15) (1)

((EU-varumärke – Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TUUM - Det äldre nationella figurmärket THUN - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

(2017/C 022/39)

Rättegångsspråk: italienska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Tuum Srl (San Giustino, Italien) (ombud: advokaten B. Saguatti)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: L. Rampini)

Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Thun SpA (Bolzano, Italien) (ombud: advokaterna L. Sergi och G. Muscas)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 3 september 2015 (ärende R 2624/2014-1) om ett invändningsförfarande mellan Thun och Tuum.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 3 september 2015 (ärende R 2624/2014-1) ogiltigförklaras.

2)

Invändningen avslås.

3)

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Tuum Srl med anledning av rättegången vid tribunalen och förfarandet vid överklagandenämnden.

4)

Thun SpA ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Tuum Srl med anledning av rättegången vid tribunalen och förfarandet vid överklagandenämnden.


(1)  EUT C 16, 18.1.2016.