18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/26


Tribunalens dom av den 7 november 2017 – Frame mot EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Mål T-627/15) (1)

((EU-varumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket BIANCALUNA - Äldre nationellt figurmärke bianca - Processekonomi - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Likadana varor - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))

(2017/C 437/30)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italien) (ombud: advokaterna E. Montelione, M. Borghese och R. Giordano)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: S. Bonne)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Tyskland) (ombud: advokat Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Tyskland) (ombud: advokat P. Lange)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 7 augusti 2015 (ärende R 2952/2014-5) om ett invändningsförfarande mellan Bianca-Moden och Frame.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Frame Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 68, 22.2.2016.