13.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 361/14


Talan väckt den 31 juli 2014 – Laverana mot harmoniseringsbyrån (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Mål T-572/14)

2014/C 361/19

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Wachinger, M. Zöbisch och D. Chatterjee)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 27 maj 2014 i ärende R 527/2014-4, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärken med ordelementet ”BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA” för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 35 – ansökan om gemenskapsvarumärke nr 12 130 076

Granskarens beslut: avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009,

åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009,

åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, samt

maktmissbruk till följd av ett beslut fattat på grundval av konkurrensrättsliga överväganden