28.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 245/26


Talan väckt den 30 maj 2014 – Yassin mot rådet

(Mål T-376/14)

2014/C 245/35

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Kairo, Egypten) (ombud: advokaterna J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe och A. Yehia)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan upptas till sakprövning och är välgrundad,

ogiltigförklara beslut 2014/153, i den del de restriktiva åtgärderna mot sökanden i beslut 2011/172/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten förlängs till den 22 mars 2015, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan anfört fem grunder som är identiska med eller liknar de grunder som anförts i mål T-375/14, Al Naggar mot rådet.