1.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 31/14


Talan väckt den 22 november 2013 — Pell Amar Cosmetics mot harmoniseringsbyrån Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

(Mål T-621/13)

2014/C 31/25

Ansökan är avfattad på: rumänska

Parter

Sökande: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumänien) (ombud: advokaten E. Grecu)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Alva Management GmbH (Icking, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade i ärendet R 388/2013-4, och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke i svart och vitt innehållandes orddelen ”Pell amar dr. Ionescu — Calinesti” — ansökan nr 10 109 981

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärket nummer 6 645 071, det tyska varumärket nr 1 161 287, och ordmärket ”PERLAMAR”, registrerat som internationellt varumärke under numren 588 232 och 657 169

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Felaktig tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom det inte finns någon risk för förväxling mellan det aktuella gemenskapsvarumärket och det varumärke som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet.