23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/29


Tribunalens dom av den 24 september 2015 – Italien och Spanien mot kommissionen

(Mål T-124/13 och 191/13) (1)

((Språkregler - Meddelanden om allmänna uttagningsprov för rekrytering av administratörer och assistenter - Val av andraspråk bland tre språk - Kommunikationsspråk med de sökande till uttagningsproven - Förordning nr 1 - Artiklarna 1d.1, 27 och 28 f i tjänsteföreskrifterna - Icke-diskrimineringsprincipen - Proportionalitet))

(2015/C 389/30)

Rättegångsspråk: italienska och spanska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av P. Gentili, avvocato dello Stato) (mål T-124/13) och konungariket Spanien (ombud: inledningsvis S. Centeno Huerta, därefter J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (mål T-191/13)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: i mål T-124/13, J. Currall, B. Eggers och G. Gattinara, och i mål T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring, i mål T-124/13, av meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/125/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena revision, finanser/redovisning och ekonomi/statistik (EUT C 394 A, 2012, s. 1), meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/126/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena biologi, livsvetenskaper och hälsovetenskap, kemi, fysik och materialvetenskap, kärnforskning, väg- och vattenbyggnad; maskinteknik samt elteknik och elektronik (EUT C 394 A, 2012, s. 11) och meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AD/248/13 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som administratörer (AD 6) på områdena säkerhet kring byggnader samt teknisk förvaltning (EUT C 29 A, 2013, s. 1), samt, i mål T-191/13, talan om ogiltigförklaring av meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AD/248/13.

Domslut

1)

Målen T-124/13 och T-191/13 förenas vad gäller domen.

2)

Meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/125/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena revision, finanser/redovisning och ekonomi/statistik, meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AST/126/12 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som assistenter på områdena biologi, livsvetenskaper och hälsovetenskap, kemi, fysik och materialvetenskap, kärnforskning, väg- och vattenbyggnad; maskinteknik samt elteknik och elektronik samt meddelandet om allmänt uttagningsprov Epso/AD/248/13 för att upprätta en anställningsreserv för vakanta tjänster som administratörer (AD 6) på områdena säkerhet kring byggnader samt teknisk förvaltning, ogiltigförklaras.

3)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Italiens rättegångskostnader i mål T-124/13 samt Konungariket Spaniens rättegångskostnader i mål T-191/13.

4)

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader för sin interventionstalan i mål T-124/13.


(1)  EUT C 164, 8.6.2013.