24.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 194/23


Tribunalens dom av den 8 maj 2014 – Pedro Group mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-38/13) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PEDRO - Det äldre nationella figurmärket Pedro del Hierro - Delvist avslag på registreringsansökan - Relativt registreringshinder - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2014/C 194/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (ombud: advokaten B. Brandreth)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: M. Vuijst och J. Crespo Carillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Cortefiel, SA (Madrid, Spanien) (ombud: inledningsvis H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla och G. Marín Raigal, därefter advokaterna P. López Ronda, G. Macias Bonilla och G. Marín Raigal)

Saken

Talan mot det beslut som meddelats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 26 november 2012 (ärende R 271/2011-4) angående ett invändningsförfarande mellan Cortefiel, SA och Pedro Group Pte Ltd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Pedro Group Pte Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 101, 6.4.2013