23.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 389/66


Personaldomstolens beslut av den 15 oktober 2015 – Drakeford mot EMA

(Mål F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.